Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Doba odezvy monitoru: Vysvětlení a tipy pro nákup

Chcete si koupit nový monitor a zajímá vás, jaká je doba odezvy a jakou roli hraje při jeho výběru? Vysvětlíme vám, co tento pojem znamená a na co byste se měli při rozhodování zaměřit.

1. Co je doba odezvy monitoru?

Monitor, herní židle a další příslušenství ke hraní počítačových her
© iStock.com/gorodenkoff Doba odezvy monitoru je důležitá i pro hraní her.

Pojmy reakční doba, doba odezvy (response time)doba přepnutí označují dobu, kterou pixel potřebuje na to, aby změnil barvu na jinou. Tato doba se měří v milisekundách a obvykle je kratší než 10 ms. Zvláště rychlé herní monitory mohou nabídnout dokonce i (teoretické) hodnoty nižší než jedna milisekunda.

Rozdíly: Doba odezvy, míra aktualizace, vstupní zpoždění

Pozor: Doba odezvy se výrazně liší od míry aktualizace (také obnovovací frekvence) i od vstupního zpoždění (= input lag)!

Míra aktualizace (FPS, frames per second) udává, kolik snímků (frames) dokáže monitor zobrazit za jednu sekundu. Údaj se udává v hertzích (60 Hz = 60 snímků za sekundu).

Naproti tomu termín vstupní zpoždění popisuje časovou prodlevu mezi zadáním (například pohybem myši) a zobrazením výsledku (pohybem kurzoru) na obrazovce. Vstupní zpoždění, tj. input lag, zahrnuje mimo jiné dobu přenosu signálu po kabelu i dobu odezvy, a je tedy vždy příslušně delší než samotná doba odezvy.

Obecně lze říci, že kratší doby odezvy umožňují lepší obraz, ale existují také určitá omezení. Komu se nákup monitoru s nízkou dobou odezvy vyplatí a na co si dát pozor, se dozvíte v následujících řádcích.

1.1 Metody měření

Pro stanovení a uvedení doby odezvy monitorů neexistuje jednotný ani závazný postup. Vzhledem k tomu jsou údaje různých výrobců srovnatelné pouze do určité míry. Zpravidla se používají dva různé postupy, a oba zahrnují celé barevné spektrum. Přesto jsou mezi nimi rozdíly:

 • BWT: V případě metody black-white-time (doba z černé na bílou) se měří doba potřebná pro přechod ze tmy do světla a zpět.

 • GtG: Metoda gray-to-gray (doba z šedé na šedou, tj. doba potřebná pro změnu jasu z jedné šedé na jinou) funguje podobně, ale začíná a končí složitějšími hodnotami šedé. Stanovená hodnota je adekvátně vyšší než u BWT, ale umožňuje přesnější údaje.

Shrnutí: Pokud chcete při nákupu monitoru porovnat dobu odezvy různých modelů, dbejte na to, aby byla u obou zařízení použita stejná metoda měření. Pokud je to možné, měli byste se navíc raději orientovat podle hodnoty GtG.

1.2 Význam obnovovací frekvence

Rozostřený obraz, tzv. Ghosting
© iStock.com/gorodenkoff Ghosting – „vytváření duchů“: Při pohybech vzniká rozostřený obraz.

Pokud jde o dobu odezvy, měli byste vzít v úvahu také obnovovací frekvenci: Nejsou-li tyto dvě hodnoty sladěné, může to obraz negativně ovlivnit. Přitom platí: Doba odezvy musí být kratší než čas snímku.

Příklad výpočtu

Monitor má snímkovou frekvenci 60 Hz, což znamená, že dokáže zobrazit 60 snímků za sekundu.

1 sekunda: 60 Hz = 0,01667

Jeden obraz neboli frame se tedy zobrazuje po dobu 16,67 milisekund. V důsledku toho musí být doba odezvy pro ostrý obraz kratší než 16,67 milisekund.

Pokud je naopak doba přepnutí delší než frekvence, budou (některé) pixely ještě v prvním přechodu barev, zatímco se k nim již bude přenášet další informace. To vede vzhledem k tvorbě proužků, tzv. vytváření duchů, tj. ghostingu, k neostrému obrazu.

I když je dodržena potřebná doba odezvy, může dojít ke ghostingu: Některé změny barev trvají déle než jiné, takže i při průměrných dostatečných hodnotách může někdy dojít k „vytváření duchů“. Uvedení hodnoty GtG je rovněž v tomto případě spolehlivější.

V následující tabulce jsou uvedeny orientační hodnoty maximální doby odezvy pro nejběžnější obnovovací frekvence:

Obnovovací frekvence  

Maximální doba odezvy

60 Hz

16,67 ms

75 Hz

13,33 ms

100 Hz

10,00 ms

120 Hz

8,33 ms

144 Hz

6,94 ms

240 Hz

4,17 ms

  

Shrnutí: Při nákupu monitoru zvažte také uvedenou obnovovací frekvenci ve vztahu k době odezvy. To je důležité zejména u rychlých herních monitorů s vysokými snímkovými frekvencemi, jinak může docházet k tzv. „vytváření duchů“.

1.3 Nevýhody nízkých dob odezvy

Kromě výše popsaného vytváření duchů mohou zhoršenou kvalitu obrazu zapříčinit i další efekty spojené s nízkou dobou odezvy monitoru.

 • Při přenosu obrazových signálů se informace zpracovávají různě – například pro zvýšení jasu, filtr modré barvy a pro korekci barev. V zájmu dosažení co nejrychlejší odezvy je však tato forma zpracování obrazu u některých monitorů přepisována.  V důsledku toho se například barvy zdají být matnější a obraz je celkově tmavší..

 • Totéž platí pro integrovanou funkci overdrive: Ta zajišťuje, že jsou jednotlivé pixely napájeny vyšším napětím s cílem umožnit rychlejší změny barev. Zvýšená rychlost však vede k nepřesnostem. Výsledek se označuje jako inverzní ghosting (vytváření duchů), pixel overshoot (překleslení pixelů) nebo motion blur (pohybová neostrost): Objekty, které se pohybují, za sebou zanechávají viditelnou stopu. Overdrive však obvykle nabízí různé režimy, v nichž jsou kvalita obrazu a doba odezvy v ideálním případě vzájemně dobře sladěny.

Shrnutí: Doby odezvy monitorů mohou být také příliš zkrácené, takže jsou zobrazované obrazy různým způsobem negativně ovlivněny. Proto byste měli v souvislosti s tím otestovat různé možnosti nastavení nebo speciální funkce.

2. Kdo by se měl zabývat nízkou dobou odezvy?

Monitory nemusí nutně nabízet nízkou dobu přepnutí: Pro mnohé aplikace postačují i poměrně vysoké hodnoty.

Zejména hráči her jsou často závislí na rychlých reakcích, neboť právě tyto mohou rozhodovat o vítězství a porážce. To platí zejména při rychlých sekvencích her, které je pro tyto žánry typické:

 • First-person shooter (FPS, „střílečky“ z pohledu první osoby)

 • Bojové hry

 • Závodní hry

Proto byste měli zejména jako hráči dbát na dobré doby odezvy. Jako pravidlo platí: Doba odezvy herních monitorů by měla být maximálně 5 milisekund. Pokud naopak hrajete strategické hry s pomalými změnami snímků nebo nejsou rychlé reakce hráče rozhodující, mohou vám stačit nižší hodnoty.

V případě následujících použití nezaznamenáte navzdory pomalé odezvě žádná zpoždění:

 • Kancelářské aplikace

 • Surfování na internetu

 • Čtení a psaní e-mailů

 • Sledování videí, streamování

Například u filmů stačí doby odezvy 12 až 16 milisekund.

 

3. Další aspekty při koupi monitoru

Kromě doby odezvy byste při výběru nového počítačového monitoru měli zohlednit i následující kritéria:

 • Obnovovací frekvence: Počet snímků za sekundu by měl být co nejvyšší, zejména pro hraní her. Tím je zajištěno, že se přechody obrazu zobrazují plynule a nevznikají pruhy. U herních monitorů by měla být frekvence podle toho alespoň 120 Hz.

 • Rozlišení: Čím je rozlišení vyšší, tím více detailů je možné rozpoznat. Vzhledem k tomu, že u monitoru je pozorovací vzdálenost při sezení kratší než u televizoru, lze u velkých modelů rychle rozpoznat jednotlivé pixely. U kancelářských monitorů do velikosti úhlopříčky 24 palců obvykle stačí rozlišení Full HD, větší verze od 27 palců by měly mít rozlišení alespoň WQHD. Rozlišení 4K/UHD se obvykle nedoporučuje, protože vyžaduje vysoký výpočetní výkon, zejména při hraní her, který většina grafických karet nemůže poskytnout.

 • Konektory: Také konektory monitorů hrají důležitou roli, protože se výrazně liší v možnostech snímkových frekvencí a rozlišení. Nejvyšší frekvence má rozhraní DisplayPort a DVI, zatímco HDMI podporuje rozlišení až 8K.

FAQ

Jak důležitá je doba odezvy monitorů?

Odpověď na tuto otázku závisí na účelu použití: Pro kancelářské aplikace hraje doba odezvy pouze podružnou roli, zatímco u rychlých obrazových sekvencí, jako jsou akční hry, umožňuje plynulé zobrazení bez pruhů. Vzhledem k tomu je zejména u herních monitorů při nákupu důležitým kritériem.

Jaká doba odezvy monitoru je vhodná pro hraní her?

Doba odezvy herního monitoru může být rozhodujícím faktorem mezi vítězstvím a porážkou v rychlých hrách (střílečky z pohledu první osoby (ego shooter), bojové a závodní hry atd.). Proto by měla být pokud možno krátká, tj. maximálně 5 milisekund. Pro ideální zobrazení obrazu však musejí být splněna i další kritéria.

Kolik hertzů by měl mít herní monitor?

Aby bylo možné zaručit dokonalou kvalitu při rychlých změnách obrazu, měla by být obnovovací frekvence herních monitorů co nejvyšší, a to alespoň 120 hertzů. Kromě toho jsou faktory, jako je doba odezvy, zásadní pro realistický herní zážitek.

Na co je třeba se u monitoru zaměřit?

Mezi nejdůležitější aspekty při koupi monitoru patří:

 • Doba odezvy

 • Obnovovací frekvence / frekvence

 • Rozlišení

 • Konektory