Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Vyhrajte horské elektrokolo CRUSSIS!

Co můžete vyhrát?

Od 1. 4. do 30. 4. 2024 soutěžíme o:

  • 4x horské elektrokolo CRUSSIS (pánské CRUSSIS e-Atland 10.9-M (19) nebo dámské CRUSSIS e-Guera 10.9-M (19))
  • a zážitková vyjížďka na elektrokole CRUSSIS pro 2 osoby
Horská elektrokola CRUSSIS
2 fotografie se zážitkovou jízdou

Co je pro vás připravené?

Objevte nový rozměr horských výzev s elektrokolem CRUSSIS!

Vstupte do světa neomezených dobrodružství s horským elektrokolem CRUSSIS! Toto kolo není jen stroj – je to spojení špičkových technologií a nesmírného výkonu, které vám umožní prozkoumat nejen hory s naprostou svobodou.

Elektrokola CRUSISS jsou výkonná, rychlá a neskutečně stylová – prostě perfektní společníci na každou vyjížďku. S Kaufland Card máte šanci vyhrát jedno z nich, a navíc si užít projížďku po Praze Vy a Váš doprovod.

Tak neváhejte, zapojte se a registrujte se do soutěže s Kaufland Card!

*Fotografie jsou ilustrační.

cyklostezka v parku
horská elektrokola CRUSSIS
cyklista na kole, cyklostezka

Kaufland Card a mobilní telefon s aplikací Kaufland

Jak soutěžit?

1. Zaregistrujte se do soutěže v registračním formuláři dole na stránce, kde vyplníte číslo digitální Kaufland Card nebo kód vaší fyzické Kaufland Card, své údaje a odešlete*.

2. Nakupujte od 1. 4. do 30. 4. 2024 s Kaufland Card, každý nákup se počítá.

TIP: Čím častěji nakoupíte, tím vyšší máte šanci vyhrát. Možnost výhry můžete dokonce zdvojnásobit každým nákupem nad 700 Kč.

*Do soutěže se stačí registrovat v období od 1. 4. do 30. 4. 2024 pouze jednou. Počítají se všechny nákupy, a to i ty, které jste uskutečnily před registrací.Registrační formulář do soutěže

Soutěžit můžete až do

Oslovení
Adresa

1) Pravidla a pořadatel soutěže
a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla soutěže „Nakupujte s Kaufland Card a vyhrajte horské elektrokolo CRUSSIS.“ (dále jen „soutěž“) pořádané společností Kaufland Česká republika v.o.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, www.kaufland.cz, jakožto pořadatelem a provozovatelem soutěže (dále jen „pořadatel“).
b) Znění těchto pravidel je zveřejněno na webových stránkách pořadatele, a to na adrese kauflandcard.cz/soutez.
c)  Vyplněním údajů do soutěžního formuláře na webových stránkách kauflandcard.cz/soutez a jeho odesláním vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito Pravidly a se zpracováním osobních údajů.

2) Doba a místo trvání soutěže
Soutěž bude probíhat od 1.4.2024 do 30.4.2024 v prodejnách Kaufland na území České republiky (jednotlivé dny v období od 1.4.2024 do 30.4.2024 jsou v těchto Pravidlech dále označovány jako „soutěžní den“).

3) Účast v soutěži
a) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba, která je registrována ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“, v případě osob mladších 15 let je pro účast v soutěži nutný souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem, a která nakoupí v době trvání soutěže v prodejnách pořadatele a při placení nákupu použije Kaufland Card, při splnění veškerých podmínek účasti v soutěži stanovených těmito Pravidly (dále jen „účastník soutěže“).
b) Účastník soutěže použitím a naskenováním Kaufland Card při placení nákupu v prodejnách pořadatele vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů. Souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem je nutný vždy, když nezletilý Uživatel, mladší 15let, dává souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů.
c) Účastník soutěže se může účastnit soutěže během doby trvání soutěže opakovaně (avšak denně pouze jednou), přičemž platí, že za jeden nákup v prodejnách Kaufland získá účastník soutěže 1 pozici v seznamu účastníků soutěže, ze kterého budou losováni výherci. Svoji šanci na výhru může zvýšit o jednu další pozici s nákupem zboží v celkové hodnotě nad 700 Kč.
Účastník soutěže bude do soutěže přijat poté, co v době trvání soutěže nakoupí v prodejnách pořadatele, při placení nákupu použije a naskenuje Kaufland kartu.
Účastník se registruje k soutěži vyplněním soutěžního formuláře na webu Kaufland. Soutěžní formulář se zobrazí po zadání URL adresy kauflandcard.cz/soutez. Účastník za splnění podmínek výše uvedených vyplní v soutěžním formuláři pravdivě a bezchybně všechny požadované údaje, a to: 16místné číslo své Kaufland Card (u digitální Kaufland Card: „Číslo karty“ / u fyzické Kaufland Card: „Kód Tvojí Kaufland Card“), pohlaví, jméno, příjmení, úplnou adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a soutěžní formulář odešle stisknutím tlačítka „odeslat“. Vyplněním těchto údajů prostřednictvím soutěžního formuláře potvrzuje účastník nebo jeho zákonný zástupce v případě osob mladších 15 let znalost a souhlas s těmito Pravidly soutěže a s tím, že veškeré osobní údaje uvedené na těchto webových stránkách budou zpracovány plně v souladu s Pravidly stanovenými v příslušných zákonech o zpracování osobních údajů.
Účastník soutěže se může registrovat v době trvání soutěže kdykoliv. Přitom se zohledňují všechny nákupy v prodejnách pořadatele během doby konání soutěže, a to i ty, které byly uskutečněny před registrací.
Např. účastník se registruje k soutěži vyplněním soutěžního formuláře na webu Kaufland 13.4.2024 a 2krát před registrací nakoupil při splnění podmínek podle článku 3) a), b) a c) v soutěžním období (tj. 1.4. – 30.4.2024) v prodejnách pořadatele. Účastník soutěže získá již 2 pozice i za nákupy uskutečněné před 13.4.2024 (tzn. před registrací) v seznamu účastníků soutěže, ze kterého budou losováni výherci.
Pořadatel si vyhrazuje právo pro případ jakékoliv neshody údajů v soutěžním formuláři a ve Věrnostním programu Kaufland Card, vyloučit výherce bez náhrady. Veškeré údaje je proto nutno zkontrolovat.
Každý účastník soutěže může v rámci soutěže vyhrát pouze jedenkrát.

4) Výhry
Dle postupu uvedeného v článku 5) těchto Pravidel budou vylosováni 4 výherci.
1.-4. v pořadí vylosovaný výherce vyhrává horské elektrokolo CRUSSIS.

5) Vyhodnocení výherce
a) Pro zjištění nároku na výhru a veškeré související úkony bude jako identifikace účastníka soutěže použito dat uvedených účastníkem soutěže ve Věrnostním programu pořadatele „Kaufland Card“.
b) Výherce bude stanoven pořadatelem, a to na základě náhodného výběru – losování, které proběhne dne 7.5.2024. Výběr výherce bude proveden elektronicky prostřednictvím programu náhodně generujícím čísla ze seznamu všech transakcí účastníků soutěže. U losování výherců budou přítomni nejméně tři zaměstnanci centrály pořadatele, z nichž alespoň jeden bude zástupcem oddělení spravujícího systém pořadatele sloužící ke správě Věrnostního programu. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude po losování podepsán všemi účastníky losování a spolu s těmito Pravidly bude uložen v sídle pořadatele.
c)  Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele, na URL adrese https://www.kaufland.cz/kauflandcard/soutez.html, a to nejpozději do 7.6.2024. Údaje o výherci budou uvedeny v rozsahu jméno, příjmení a město.
d)  Pro jednotlivé typy výher platí následující Pravidla:

aa) Hlavní výhry (horské elektrokolo CRUSSIS (pánské e-Atland 10.9.-M (19) nebo dámské e-Guera 10.9.-M (19)) s motorem Panasonic a s doplňky a zážitkovou vyjížďku na elektrokole CRUSSIS po Praze pro 2 osoby. Pořadatel oznámí výhru dle vlastního uvážení výherci nebo jeho zákonnému zástupci prostřednictvím komunikačního kanálu, tj. prostřednictvím e-mailu anebo telefonem, kde bude sděleno datum, místo a čas předání výhry a konání zážitku (dále jen Eventu).
V případě oznámení výhry e-mailem je výherce nebo jeho zákonný zástupce u osob mladších 15 let povinen e-mailem anebo telefonicky potvrdit do pěti kalendářních dnů od doručení e-mailu svoji účast na Eventu, jinak výhra zaniká. E-mail pořadatele se považuje za doručený ve chvíli jeho odeslání. Zanikne-li nárok výherce na výhru dle tohoto odstavce, bude stanoven náhradní výherce, a to postupem uvedeným v článku 5) písm. b) těchto Pravidel. Výherce nemá nárok na stanovení náhradního termínu předání výhry.
bb) Pořadatel si vyhrazuje právo předat výhru pouze osobě výherce nebo jeho zákonnému zástupci u osob mladších 15 let, která se zúčastní Eventu a zároveň oproti předávacímu protokolu a předložení občanského průkazu anebo jiného vhodného dokladu prokazující totožnost (např. cestovní pas).
bc) Výherce nebo jeho zákonný zástupce může také pověřit na základě plné moci třetí osobu účastí na Eventu a převzetím výhry. Podmínkou je, že se bude jednat o písemnou plnou moc, ve které výherce zmocněnce výslovně zmocní k účasti na Eventu a převzetí výhry. Toto musí být sděleno již v e-mailu, kterým potvrdil svoji účast. Podpisy zmocnitele i zmocněnce musí být úředně ověřeny. Zmocněnec musí být schopen na vyžádaní prokázat svoji totožnost předložením občanského průkazu anebo jiným vhodným dokladem prokazujícím totožnost (např. cestovní pas). Pořadatel si vyhrazuje právo pro případ jakékoliv neshody údajů na straně výherce anebo zmocněnce vyloučit výherce bez náhrady.
bd) Během Eventu poskytne výherce či jeho zmocněnec nebo zákonný zástupce výherce pořadateli písemný souhlas s pořízením fotografií, audio a video záznamů. Výherce, jeho zákonný zástupce nebo jeho zmocněnec podpisem dává pořadateli oprávnění k jejich použití pro marketingové účely (mj. na svých webových stránkách, na sociálních sítích jako např. Facebook a na propagačních a reklamních materiálech).
be) Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo, termín či jednostranně zrušit termín a místo konání Eventu a předat cenu výherci nebo jeho zákonnému zástupci v čl.5) bg) uvedeným způsobem.
bf) Pokud si výherce, zákonný zástupce spolu s výhercem anebo jeho zástupce podle čl.5) bc) nezúčastní Eventu v určený den, čase a místě a nebyl vyloučen, pak nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. V tomto případě si vyhrazuje pořadatel právo předat výhru náhradníkovi, který bude stanoven postupem uvedeným v článku 5) písm. b) těchto Pravidel.
bg) V případě, že na základě dohody mezi výhercem a pořadatelem nedojde k předání výhry přímo na eventu, pořadatel předá výhru výhercům nebo jejich zákonným zástupcům u osob mladších 15 let jen v tom případě, že výherce, nebo výherce se zákonným zástupcem anebo jeho zástupce se Eventu zúčastní. V případě jednostranného zrušení Eventu pořadatelem podmínka účasti výherce na Eventu zaniká. Výhra bude doručena balíkovou službou adresovanou pouze osobě výherce. V případě, že výherce od balíkové služby nepřevezme výhru a výhra se vrátí pořadateli, anebo v soutěžním formuláři uvedl výherce nesprávnou, neúplnou či neexistující adresu, anebo P.O.Box, nebo výherce mladší 15 let nepředložil souhlas zákonného zástupce výše uvedený, nárok výherce na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
cc) Pořadatel je oprávněn pověřit třetí osobu informováním a zasláním výher podle článku 5) bb), bg), pokud s nimi má uzavřenou smlouvu podle čl. 28 GDPR.

6) Ostatní podmínky soutěže
a)    Účastníci soutěže berou na vědomí, že pořadatel zaznamená u použití Kaufland Card při placení nákupu v prodejně pořadatele datum nákupu.
b)   Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za zásilky předané držiteli doručovací licence.
c)    V případě, že výherce, resp. jeho zákonný zástupce je daňovým rezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zavazuje se pořadatel uhradit případnou srážkovou daň z přijaté výhry na vlastní náklady. V případě, že výherce, resp. jeho zákonný zástupce je daňovým nerezidentem České republiky dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, hradí případnou srážkovou daň z přijaté výhry výherce, resp. jeho zákonný zástupce.
d)   Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za včasné užití výhry výhercem ani za způsob či následky jejich užití.
e)   Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry zejména ve smyslu barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů. Jediná závazná specifikace výhry je stanovena v úplných Pravidlech soutěže.
f)     Výhru není možné reklamovat ani měnit její typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

7) Závěrečná ustanovení
a) Poskytne-li účastník soutěže nebo v jeho zastoupení zákonný zástupce u osob mladších 15 let, v rámci soutěže, resp. v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“ své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherce, předání výhry výherci a bezúplatným zveřejněním jména,  příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na https://www.kaufland.cz/kauflandcard/soutez.html v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu neurčitou od ukončení soutěže. Účastník soutěže, u osob mladších 15 let jejich zákonný zástupce formou výše uvedenou, dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje v rámci Věrnostního programu „Kaufland Card“, se kterým účastník soutěže vyslovil svůj souhlas účastí na tomto Věrnostním programu a přijetím jeho podmínek. Účastník soutěže, resp. jejich zákonný zástupce u osob mladších 15 let bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Účastník soutěže, resp. jejich zákonný zástupce u osob mladších 15 let má právo bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Kromě toho má účastník soutěže, resp. jejich zákonný zástupce u osob mladších 15 let za splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů, a dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Kromě toho má účastník soutěže, resp. jejich zákonný zástupce u osob mladších 15 let právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR:

Kaufland Česká republika v.o.s.
se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6
IČ 25110161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, A 20184

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: oou@kaufland.cz

Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou případů zpracovatelů z pověření pořadatele soutěže, kteří se podílí na zpracování osobních údajů výherců a dále kteří zajišťují pro pořadatele předání/odeslání výher. Zpracovatel je pořadatelem vždy pečlivě vybírán a smluvně zavázán v souladu s čl. 28 GDPR. Účastník soutěže, resp. jeho zákonný zástupce u osob mladších 15 let na základě výslovného souhlasu, který musí být dán dle výše uvedeného, použitím a naskenováním Kaufland Card při placení nákupu v prodejnách pořadatele vyjadřuje v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání informace o výhře a předáním výhry.
b) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval Pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, popř. že má pořadatel důvodné podezření, že účastník soutěže dosáhl výhry nekale, v rozporu s dobrými mravy, zneužitím nebo porušením podmínek Věrnostního programu Kaufland Card nebo v souvislosti s porušením všeobecně závazných právních předpisů, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
c) Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto Pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.
d) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit Pravidla soutěže či nahradit výhru jinou výhrou stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny Pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách pořadatele. Změna Pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.
e) Telefonní číslo Infolinky soutěže pro dotazy účastníků a podávání obecných informací o soutěži je +420 800 165 894. Telefonní infolinka je v provozu od pondělí do pátku od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

Čtěte víc Zavřít

Ano, chci se přihlásit k odběru Kaufland Newsletteru a být tak pravidelně informován o probíhajících akcích a novinkách. 

Pokud odesíláte formulář, prosím potvrďte tlačítko „Nejsem robot“. Pokud je potřeba, odpovězte na zobrazenou otázku a potvrďte ji. Pak je možné kontaktní formulář odeslat.

Lednový zážitek s Kaufland Card

Tentokrát naši výherci lednové soutěže s Kaufland Card prožili zimní zážitek v Krkonoších v Peci pod Sněžkou, a to v podobě jízdy na psím spřežení a zimním skútru. Podívejte se, jak si celý tento nevšední zážitek užili!


Jaká výhra by vám udělala radost příště?

Váš názor nás zajímá. Vyplněním dotazníku nám dáte tip na výběr výher do dalších soutěží. Záleží nám na tom, aby ceny přinesly skutečnou radost z výhry i vám.

symbol zaškrtnutého dotazníku

Výherci

Mrkněte, jestli se na vás usmálo štěstí a patříte mezi vylosované výherce. Ve hře je každý měsíc spousta nadupaných výher. Gratulujeme výhercům!

Nakupujte s Kaufland Card a vyhrajte rodinné auto Škoda Kamiq a poukaz na palivo v hodnotě 40 000 Kč

V únorové soutěži s Kaufland Card se hrálo o 4x rodinné auto Škoda Kamiq, poukaz na palivo od Orlen v hodnotě 40 000 Kč a školu smyku.

Úplná pravidla soutěže

Výherci:
Zelinka Ladislav, Litvínov
Mičolová Martina, Vnorovy
Macků Petra, Praha
Slíž Michal, Ostrava-Poruba

Nakupujte s Kaufland Card a vyhrajte výbavu od Alpine Pro, chytré hodinky Samsung a zimní zážitek v Peci pod Sněžkou.

V lednu jste soutěžili s Kaufland Card o 5 poukazů do obchodů Alpine Pro v hodnotě 20 000 Kč, chytré hodinky Samsung a zimní zážitek pro 2 osoby v Peci pod Sněžkou.

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Chytil Jan, Velký Ořechov
Větrovec Josef, Cheb
Kavan Libor, Dolní Lutyně
Medek Josef, Šabina
Kaleta Robert, Dolní Lutyně

Nakupujte s Kaufland Card a vyhrajte poukaz na produkty Dyson.

V prosinci jste soutěžili s Kaufland Card o poukazy na prodkukty Dyson a Ladies Day pro 2 osoby.

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Pekárková Šárka, Hroznětín
Mikulcová Martina, Sobíšky
Bartušková Martina, Stránecká Zhoř
Holčáková Marie, Krhová
Slavíková Jaroslava, Praha

Nakupujte s Kaufland Card a vyhrajte televizi a kurz vaření.

V listopadu jste soutěžili s Kaufland Card o televize  SMART QLED Samsung a kurz vánočního vaření s Bety a Vojtou. Vylosovali jsme výherce a gratulujeme!

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Kořínková Dana, Praha
Dvořák Šimon, Ostrov
Nový Ivan, Mělník

Nakupujte s Kaufland Card a vyhrajte kuchyňský robot a kurz pečení.

V říjnu jste soutěžili s Kaufland Card o kuchyňského robota KitchenAid a kurz vánočního pečení s Besky. Už známe výherce! Najdete se mezi nimi? Děkujeme za účast a gratulujeme.

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Haváček Jochcová Markéta, Zlín
Homolková Vendula, Třebestovice
Kalina Jan, Olomouc
Procházková Jitka, Blansko
Kaiserlich Pavel, Kopřivnice

Nakupujte s Kaufland Card a vyhrajte PlayStation 5 a zažijte MČR v gamingu.

V září jste s Kaufland Card soutěžili o PlayStation 5 a zážitek MČR v gamingu. Vylosovali jsme výherce! Srdečně gratulujeme.

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Pilčík Daniel, Vsetín
Kvěchová Monika, Radenín
Kmentová Eva, Uherský Brod

Nakupujte s Kaufland Card a vyhrajte elektrokoloběžku Kaabo Mantis.

V srpnu jste s Kaufland Card soutěžili o elektrokoloběžku Kaabo Mantis a rodinný zážitek v zoo pro 4 osoby. Sledujte naše webové stránky, už brzy vylosujeme výherce.

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Popelková Romana, Varnsdorf
Ryšánková Blanka, Petřvald
Hacaperka Milan, Rokycany

Nakupujte s Kaufland Card a vyhrajte jeden ze tří produktů Kärcher.

V červenci jste s Kaufland Card soutěžili o let vrtulníkem pro 2 osoby a produkt Kärcher dle vašeho výběru. Známe výherce a srdečně gratulujeme.

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Pelanová Lenka, Blansko
Sapáková Beata, Brno
Pavlik Radek, Bašť

Nakupujte s Kaufland Card a vyhrajte Ipad a zájezd na závod Formule 1.

V červnu jste s Kaufland Card soutěžili o vstupenky na závod Formule 1 a k tomu iPad Pro. Vylosovali jsme výherce a všem srdečně gratulujeme.

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Savych Natalia, Děčín
Mikš Michaela, Číměř
Schwarz Jaroslav, Prostějov

Nakupujte s Kaufland Card a vyhrajte elektrokolo Crussis.

V květnu jste s Kaufland Card soutěžili o elektrokola Crussis a zážitkovou jízdu v Hluboké nad Vltavou. Vylosovali jsme výherce, srdečně gratulujeme a přejeme spoustu šťastných kilometrů.

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Karel Tymčík, Havířov
Jiří Umlauf, Brno
Lena Drobná, Úsov

Nakupujte s Kaufland Card a vyhrajte zájezd na MS v hokeji a telefon Samsung S22 Ultra.

Známe výherce soutěže s Kaufland Card o zájezd na MS v hokeji. Kdo pojede na hokej a ještě k tomu vyhrál telefon Samsung S22 Ultra? Mrkněte níže.

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Michal Saitz, České Budějovice
Lenka Kováčová, Jihlava
Lucie Krpálková, Kostomlaty nad Labem

Nakupuj s Kaufland Card a vyhraj 3x auto ŠKODA a poukaz na pohonné hmoty.

Slavíme výročí 25 let Kauflandu! Jako o    slavu jsme si pro váš připravili 25 úžasných cen. Pozor, známe výherce! Děkujeme za účast v soutěži a srdečně gratulujeme.

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Automobil ŠKODA KODIAQ a poukaz na pohonné hmoty v hodnotě 50 000 Kč
Jiří Zelinka, Moravany u Kyjova

Automobil ŠKODA KAROQ a poukaz na pohonné hmoty v hodnotě 50 000 Kč
Marian Krištofič, Dolní Poustevna
Marie Ronovská, Bratčice

Poukaz na pohonné hmoty v hodnotě 25 000 Kč
Hana Frasslová, Jindřichův Hradec
Helena Janáčková, Radslavice

Poukaz na pohonné hmoty v hodnotě 5 000 Kč
Radek Mach, Božice
Alena Smrčková, Křelovice u Pelhřimova
Eva Kašparová, Zábřeh
Martin Horák, Horšovský Týn
Oksana Boldyryeva, Hostin u Vojkovic
Miroslav Gross, Zvoleněves
Marta Tonarová, Havlíčkův Brod
Petr Sratil, Čechy pod Kosířem
Štěpánka Krupauerová, Zákupy
Miloš Vácha, Pelhřimov
Lukáš Vaňousek, Skorkov
Gabriela Bendová, Praha
Ladislav Villert, Rohle
Luděk Nosek, Nechanice
Veronika Biňovcová, Třeboň
Iveta Cwiková, Ostrava
Eliška Dvořáčková, Nový Malín
Josef Vala, Rožnov pod Radhoštěm
Ing. Jiří Holik, Praha
Ivana Skopalová, Přerov

*Výherci poukázek na pohonné hmoty obdrží výhru prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou při registraci do soutěže.

Nakupujte v lednu s Kaufland Card a vyhrajte 5x iPhone 14, sportovní hodinky a zážitek na dopravních simulátorech.

Známe výherce! Vvylosovali jsme 5 výherců lednové soutěže s Kaufland Card, kteří vyhráli  iPhone 14, sportovní hodinky Apple Watch 8 a zábavný zážitek pro 2 osoby na simulátorech letecké dopravy a závodních speciálů.

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Javzmaa Yadamsuren, Česká Lípa
Zdeňka Jakubcová, Pardubice
Ondřej Popelka, Velký Týnec
Jiří Širuček, Frýdek-Místek
Martina Janoušová, Pelhřimov

Nakupujte v prosinci s Kaufland Card a vyhrajte 5x kuchyňský robot Sogo Easy COOK včetně gurmánského zážitku v restauraci SASAZU.

V prosincové soutěži s Kaufland Card jste hráli o kuchyňský robot Sogo Easy COOK včetně gurmánského zážitku v restauraci SASAZU. Již známe výherce. Najdete se mezi nimi?

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Eva Kotova, Zlín
Zuzana Vimrová Kutilová, Ostov
Jana Svobodová, Mýto
Petra Kollerová, Nechanice
Ivana Bartovičová, Znojmo

Nakupujte v listopadu s Kaufland Card a vyhrajte 6x poukaz do obchodů Alpine Pro v hodnotě 40 000 Kč a lyžařský zážitek ve Špindlerově Mlýně.

V listopadu jste s Kaufland Card hráli o lyžařský zážitek pro 2 osoby ve Špindlerově mlýně a poukazy do Alpine Pro v hodnotě 40 000 Kč. Vylosovali jsme výherce a všem srdečně gratulujeme k výhře v soutěži.

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Otto Šindelář, Žleby
Pavel Napravnik, Plzeň
Radka Barešová, Kutná Hora
Ondřej Svoboda, Kroměříž
Irena Lukaštíková, Orlová
Libora Šlechtová, Teplice

Nakupujte v říjnu s Kaufland Card a vyhrajte 10 x domácí vinotéku, sadu 18 sklenic na víno a vinařský zážitek na Pálavě.

V říjnu se s Kaufland Card hrálo o domácí vinotéky, sady sklenic na víno a vinařský zážitek na Pálavě. Už známe výherce a srdečně gratulujeme k výhře.

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Petr Maleček, Most
Markéta Manlíková, Pohled
Kamila Rodova, Praha-Suchdol
Michal Smutný, Čáslav
František Kožíšek, Zbiroh
Hana Fabianová, Svitavy
Emil Hornak, Ostrov
Hana Navrátilová, Tlumačov
Daniel Kovac, Usti nad Labem
Petr Truníček, Horní Počaply

Nakupujte v září s Kaufland Card a vyhrajte 3 x balanční židli Vitalis a rodinný zážitek v Pekle Čertovina.

V září jste s Kaufland Card soutěžili o 3 balanční židle Vitalis a rodinný zážitek v Pekle Čertovina. Vylosovali jsme výherce a všem srdečně gratulujeme!

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:
Eliška Martinová, Liberec
Daniel Pospíšil, Pardubice
David Dvořák, Radostice

Nakupujte v srpnu s Kaufland Card a vyhrajte 5 x gril Weber Genesis II a gurmánský zážitek na Chefparade statku v Sukoradech.

V srpnu jste s Kaufland Card soutěžili o gril Weber Genesis a gurmánský zážitek na Chefparade statku v Sukoradech. Pozor, vylosovali jsme výherce a všem srdečně gratulujeme!

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:

Tomáš Kozderka, Praha
Martin Celarek, Petrvald
František Blaha, Doubravník
Josef Pšenica, Zubří
Zoltán Rusanjuk, Měrovice nad Hanou

Nakupujte v červenci s Kaufland Card a vyhrajte 25 x dárkovou kartu do parfumerie Marionnaud a zážitek ve family hotelu Okoř.

V červenci jste s Kaufland Card hráli o poukázky do parfumerie Marionnaud a zážitek v hotelu Okoř. Již známe výherce! Najdete se mezi nimi?

Úplná pravidla soutěže (pdf)

Výherci:

Poukázka do parfumérie Marionnaud a zážitek ve Family hotelu Okoř
Miloslava Hodboďová, Litvínov
Eva Kadlecová, Humpolec
Vladimíra Novotná, Novosedlice
Pavel Šochovský, Lomnice nad Popelkou
Luboš Blažek, Čáslav

Poukázka do parfumérie Marionnaud
Věra Winklerová, Brno
Petra Cihelková, Ústí nad Labem
Lenka Černá, Pardubice
Petr Buchta, Havířov
Romana Melicharová, Loket
Silvie Novosadová, Dolní Bečva
Jiří Popelka, Olomouc
Jiří Bílek, Brandýs nad Labem
Marie Zabranská, Uherský Ostroh
Kateřina Voborská, Děčín
Gabriela Břenková, Karviná
Dominika Fischer, Karlovy Vary
Arnošt Zemánek, Ostrava
Michaela Siková, Praha
Blanka Snídalová, Němčice nad Hanou
Veronika Jirotková, Znojmo
Michal Nemcik, Březová
Ludmila Mižáková, Vyškov
Dalibor Gavelcik, Spalov
Irena Lysoňková, Zlín

Nakupujte v červnu s Kaufland Card a vyhrajte herní konzole PlayStation 5 včetně zážitku v Safari Resortu.

V červnu probíhala v našich prodejnách další velká soutěž. Stačilo nakoupit s Kaufland Card, vyplnit soutěžní formulář a byli jste zařazeni do slosování o krásné ceny. Výhercům srdečně gratulujeme.

Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Výherci:

Monika Buráňová, Uherský Brod
Milan Sadloň, Frýdek-Místek
Věra Kuboušková, České Budějovice

Vyrazte na Red Bull Ring a vyhrajte herní sedačku Playseat včetně herního volantu.

Celý květen probíhala s Kaufland Card soutěž o herní sedačku Playseat a zážitkovou jízdu na Red Bull Ringu. Známe výherce! Najdete se mezi nimi?

Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Výherci:

Dana Neumanová, Skalice u České Lípy
Kryštof Hejna, Plzeň
Petr Dembinski, Líbeznice

Nakupujte od 16.03. – 19.04.2022 s Kaufland Card a vyhrajte televizor, soundbar a vstupenky na MS v hokeji, anebo poukázku na nákup v Kauflandu.

Vyhlášení výherců právě teď! Mrkněte, jestli patříte mezi výherce soutěže s Kaufland Card o vstupenky na hokej, poukázky na nákup v Kauflandu, televize a soundbary. Děkujeme za účast a výhercům srdečně gratulujeme.

Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Výherci:

Televizor Philips 55OLED706, soundbar Philips TAB8905/10 včetně vstupenek pro dva na MS v hokeji ve Finsku
Filip Papai, Znojmo
Romana Hniková, Lužany
Markéta Ryšánková, Sokolov

Poukázka na nákup v Kauflandu v hodnotě 1000 Kč
Pavel Bilík, Opava
Stanislav Ševčík, Třemošná
Kamila Makúchová, Čerčany
Ivana Janečková, Brťov - Jeneč
Lenka Holzmannová, Stařeč
Josef Neradil, Bohumín 1
Ladislav Šejnoha, Lanškroun
Michaela Valkounová, Bystřany
Martina Nožičková, Havířov
Markéta Švejdová, Brno
Lenka Voldánová, Jablonec nad Nisou
Jakub Niederle, Velká Losenice
Jaroslav Toman, Třebíč
Barbora Neužilová, Kladno
Renata Husáková, Česká Lípa
Karel Vařeka, Olomouc
Miroslav Běckovský, Havířov
Eliska Blahusová, Uherské Hradiště
Marcela Pytlová, Veselí nad Moravou
Karel Richtr, Liberec

Vyhraj BMW s poukázkou na tankování v síti EuroOil v hodnotě 100.000 Kč.

Pozor, známe výherce osobních automobilů BMW! Najdete se mezi nimi? Výhercům srdečně gratulujeme a přejeme mnoho šťastných kilometrů.

Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Výherci:

Automobil BMW X2 sDrive18i, Model M Sport a poukázka na tankování v síti EuroOil v hodnotě 100.000 Kč
Ľubomíra Mrázová, Třinec

Automobil BMW X1 sDrive18i, Model Sport Line a poukázka na tankování v síti EuroOil v hodnotě 100.000 Kč
Dominik Rudolf, Šumperk
Beáta Čablíková, Ratiboř

Nakupuj v lednu s Kaufland Card a vyhraj roční kartu MultiSport včetně zážitku a nebo 3měsíční kartu MultiSport.

V lednu jsme hráli o další parádní výhry! Nakupovali jste s Kaufland Card a soutěžili tak o karty MultiSport a zážitek s Hankou Kynychovou? Vylosovali jsme výherce, mrkněte! Za účast v soutěži děkujeme a výhercům gratulujeme.

Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Výherci:

Roční karta MultiSport a soukromý trénink a poradenství s Hankou Kynychovou
František Komárek, Velký Beranov
Dana Soukupova, Volduchy
Slavomíra Nosalová, Rokycany
Tomáš Válek, Volary
Martina Nedbalová, Kolín

3měsíční karta MultiSport
Zdenka Líbalová, Kutná hora
Barbora Pilařová, Kralupy nad Vltavou
Fatos Belegu, Karlovy Vary
Radka Macurová, Dětmarovice
Danuše Trávníčková, Brno
Dina Furdui, Plzeň
Tomáš Vondrášek, Brno
Lucie Kovářová, Dolní Lutyně
Roman Chaloupka, Nový Jičín
Kateřina Karnikova, Pardubice
Zdeněk Achilles, Hluk
Helena Helikarová, Liberec
Kateřina Silber Volná, Opava
Iva Briškarová, Jindřichův Hradec
Vladimír Kromsián, Uherské Hradiště
Markéta Šantorová, Klatovy
Michaela Kvášová, Praha 10
Martin Kyncl, Líšeň
Jiří Krutílek, Nový Jičín
Romana Poživilová, Litvínov
Lucie Hlínová, Rožmitál na Šumavě
Jakub Červený, Trutnov
Tomáš Juránek, Bludov
Andrea Prejzová, Řepín
Andrea Kijonková, Karviná
Zdeňka Hladká, Kuřim
Radka Gieblová, Kadaň
Monika Cejpek, Rychnov nad Kněžnou
Žaneta Heráková, Trutnov
Helena Grulichová, Prostějov
Roman Mišutka, Ostrava
Iveta Půčková, Nový Bor
Libor Zámecký, Přerov II-Předmostí
Věra Horáková, Hradec nad Svitavou
Marketa Hegyiova, Svinařov
Gizela Skoková, Kladno
Michaela Kotelenská, Ostrava
Pavlína Černá, Chomutov
Jana Paríšková, Havířov
Jaromír Šebek, Slaný
Helena Pínová, Roztoky
Nikola Trchaliková, Přerov
Alexandra Trunkátová, Petrovice u Karviné
Petra Ponikelska, Dvůr Králové nad Labem
Bohdana Sysalová, Krnov 1
Lukáš Baďura, Chlebičov
Pavlína Beranová, Heřmanův Městec
Zdenka Kunstová, Klášterec nad Ohří
Vladimír Hozda, Praha 5 Smíchov
Zdeněk Franc, Praha 13
Jana Holáňová, Tísek
Michaela Himmerova, Olomouc
Eva Popova, Střítež nad Ludinou
Svatopluk Havlík, Ostrava-Výškovice
Lucie Stočesová, Ostrava-Petřkovice
Ladislav Zejda, Smrk
Pavel Stránský, Hradec Králové
Leona Lukasová, Zábřeh
Václav Muška, Praha
Lukáš Štryncl, Železný Brod
Ladislav Doležel, Havířov, Podlesí
Tomáš Blaha, Praha
Milan Kostrhoun, Sebranice
Mariia Lukianova, Ústí nad Labem
Viktor Mrnuštík, Praha
Jitka Mrnuštíková, Karlovy Vary
Jana Jupová, Brno
Roman Szabó, Hájek
Martina Osondová, Praha 17
Jiří Ošmera, Velké Meziříčí
Petra Babincová, Kopřivnice
Martin Kovařčík, Olbramice
David Kónya, Jičín
Petr Kučera, Stražisko
Alice Štysová, Praha 6
Nikola Gomolova, Havířov
Michal Vašíček, Brno
Jana Uhrova, Brno
Lucie Budinova, Třebíč
Ladislav Zvirotský, Litoměřice
Ivana Kelnarová, Ludgeřovice
Radka Krninská, Praha 6
Michal Hořejš, Malšice
David Londin, Praha 10
Aneta Roubalová Vilímová, Praha
Šárka Bejdáková, Skalka
Alena Krejčová, Praha 10 Horní Měcholupy
Radek Szabo, Most
Soňa Jankovičová, Most
Patrik Humpolec, Tišice - Chrást
Eliška Skořepová, Dubenec
Jana Malá, Praha 5
Pavel Pluhař, Příbram
Petra Cvajnova, Ostrava-Svinov
Věra Bohatová, Zlín
Leo Nitče, Brno
Kamil Urban, Karviná
Renata Tkačová, Cheb
Klára Honzíková, Brno
Taras Prypkhan, Mladá Boleslav

Nakupuj v prosinci s Kaufland Card a vyhraj plně automatický kávovar Siemens TP503R09 včetně zážitku a nebo poukázku na nákup v Kauflandu.

Soutěžili jste v prosinci s Kaufland Card o parádní kávovar Siemens a nevšední zážitek? Je to tu, vylosovali jsme výherce. Najdete se mezi nimi? Všem děkujeme za účast v soutěži a výhercům srdečně gratulujeme.

Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Výherci:

Plně automatický kávovar Siemens TP503R09 včetně zážitku
Jan Šmejkal, České Budějovice
Simona Smrčková, Znojmo
Pavel Soldán, Veselí nad Moravou
Jakub Chupík, Niva
Nikola Křížová, Železný Brod

Poukázka na nákup v prodejnách Kaufland v hodnotě 1.000,- Kč
Světlana Bártová, Most
Silvie Avratová, Olomouc
Jiřina Trojancová, Moravský Písek
Jitka Zenáhlíková, Písek
Petr Spálovský, Chropyně
Martina Mala, Pelhřimov
Žaneta Šmejkalová, Jílové
Pavlína Šmídková, Klatovy
Oldřich Fiala, Třebíč
Lubomír Haramija, Biskupice
Soňa Dušková, Šternberk
Šárka Pudilová, Strakonice
Vladimír Polodna, Jihlava
Tibor Buchta, Jilesovice
Radmila Betáková, Přerov
Václav Hůlka, České Budějovice
Jolana Rohlickova, Pardubice
Erich Zakopal, Praha 12
Robert Chlád, Praha
Mirka Pešová, Černovice

Nakupuj v listopadu s Kaufland Card a vyhraj kuchyňský robot ETA Gratus Kuliner II včetně zážitku v cukrárně Myšák, nebo kuchyňský robot ETA Gratus Kuliner II a nebo poukázku na nákup v Kauflandu.

Známe výherce listopadové soutěže! Hrálo se o zážitek v cukrárně Myšák, kuchyňský robot ETA nebo poukázky na nákup v Kauflandu. Stačilo nakoupit s Kaufland Card a vyplnit soutěžní formulář na našich stránkách. Děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.

Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Výherci:

Kuchyňský robot ETA Gratus Kuliner II a zážitek v cukrárně Myšák
Milada Horáková, Fryšták - Horní Ves
Tomáš Onderka. Zašová
Jana Prašnická, Morkovice
Oksana Tymoshchuk, Beroun
Zdeněk Stržínek, Jihlava

Kuchyňský robot ETA Gratus Kuliner II
Jaroslav Matuš, Sudkov
Nicol Ghorbankhani, Znojmo
Hana Čižmářová, Zlín
Sergey Mazurov, Plzeň
Tomáš Stejskal, Smečno

Poukázka na nákup zboží v prodejnách Kaufland v hodnotě 3.000 Kč
Gabriela Staroňová, Havířov
Ivo Siuda, Bohumín 4
Klára Jandíková, Ostrov nad Ohri
Lukáš Slovenčík, Zlín
Hana Jakubcová, Hranice
Vsevolod Ribun, Týnec nad Labem
Alena Doležalová, Hradec Králové
Tereza Bartůňková, Praha 4 - Krč
Martin Rejda, Praha
Petr Kučera, Loštice
Jiří Šamánek, Blansko
Eliška Boháčová, Moravská Ostrava a Přívoz
Karel Stejskal, Olomouc
Petr Krenar, Březolupy
Jana Červená, Brandýs nad Labem
Dana Majkusová, Loučná nad Desnou
Jolana Langová, Frýdek-Místek
Lenka Nagyová, Frýdek-Místek
Gabriela Blaščoková, Vřesina u Hlučína
Michal Duránik, Lipník u Hrotovic
Jakub Filek, Prostějov
Ivana Kůstová, Kyjov
Ugur Akkilič, Jeneč
Renata Matyášová, Čelechovice na Hané
Drahoslava Dejdarová, Pardubice
Miluše Hrubá, Jevíčko
Josef Stajner, Mladá Boleslav
Renata Pražáková, Cheb
Jana Horáková, Vendryně
Aleš Müller, Vrdy
Markéta Jánošíková, Horní Těrlicko
Ester Rabelová, Hranice
Bronislav Chlebek, Třinec
Jirka Piňos, Jaroměř
Pavel Štěrba, Mladá Boleslav
Josef Siegler, Praha
Petra Kamenská, Určice
Jana Černá, Čáslav
Ivo Očenášek, Prostějov
Jana Píhová, Hradec Králové

Nakupuj v říjnu s Kaufland Card a vyhraj dárkový poukaz na stavebnice LEGO včetně zážitku v Hop Areně Čestlice nebo dárkový poukaz na stavebnice LEGO a nebo poukázku na nákup v Kauflandu

V říjnu opět probíhala v našich prodejnách velká soutěž. Stačilo nakoupit s Kaufland Card, vyplnit soutěžní formulář a byli jste zařazeni do slosování o krásné ceny. Výhercům srdečně gratulujeme.

Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Výherci:

Dárkový poukaz na stavebnice LEGO v hodnotě 5.000 Kč a zážitek v Hop Areně Čestlice
Jakub Kavečka, Znojmo
Marek Pospíchal, Praha
Pavel Lipták, Prachatice
Kateřina Blatová, Praha
Sandra Vlková, Kuřim

Dárkový poukaz na stavebnice LEGO v hodnotě 5.000 Kč
Petr Šoustar, Velká Bíteš
Jitka Žižková, Teplice
Anastasiia Solomiana, Jindřichův Hradec
Libor Jahoda, Kopřivnice
Kateřina Kalinová, Růžďka
Drahomira Hajkova, Náchod
Petr Stuchlík, Králův Dvůr
Kateřina Kinclová, Dolni-Lutyně
Michal Neyman, Plzeň
Vladimír Oberreiter, Třebíč
Jitka Sárköziová, Kladno
Lenka Švejčarová, Otrokovice
Kateřina Škodáková, Nesvačily u Benešova
Lucie Musilová, Prostějov
Tomáš Pleva, Nový Jičín

Poukázka na nákup zboží v prodejnách Kaufland v hodnotě 2.000,- Kč
Veronika Straková, Chrudim
Martina Barešová, Hradec Králové - Plácky
Lada Peštuková, okr. Prostejov
Antonín Bartoš, Rapotín
Marcela Svárovská, Dobrovice
Zdeněk Strnad, Praha
František Hanák, Pornice
Kateřina Krejzarová, Praha 10
Jeannette Červená, Nový Jičín
Kateřina Novotná, Hodonín
Hana Viktorová, Uherský Brod
Hana Nováková, Pardubice
Věra Hanáková, Litomyšl
Vlasta Španihelová, Nový Malín
Miroslava Brožová, Liberec 14
Lukáš Menšík, Přerov
Daniel Macháček, Mariánské Lázně
Pavla Myslivcová, Praha 6 - Břevnov
Natallia Ahafonava, Praha
Ludmila Hrbáčková, Zlín
Jana Matějková, Kadaň
Nikol Dobišová, Bruntál
Jaroslava Baráková, Třebíč
Jiří Hrůza, Brno
Ivo Spáčil, Ostrava
Marcela Vrbová, Strakonice
Adriana Výletová, Hodonín
Alexandra Hošicová, Liberec
Martina Fejtová, Nížkov
Jan Štycha, Praha
Eva Vacková, Dlouhá Třebová
Vladimír Čižmař, Otaslavice
Miroslav Hakl, Kostelec nad Labem
Andrea Robotková, Nová Bystřice
Hana Melicharová, Most
Marta Michnova, Brno
Hana Šolcová, Teplice 1
Kateřina Vavrušová, Praha 14
Jana Holková, Roudnice nad Labem
Jarmila Tolmanová, Hranice
Světlana Krejčová, Česká Lípa
Miroslav Pokoš, Chrastava
Lukáš Šťastný, Žarošice
Martina Kačandyová, Frýdek-Místek
Renáta Hostová, Havířov
Lenka Švecová, Velké Meziříčí
Libor Balga, Zlín Štípa
Anna Lotterová, Třinec
Martin Götzl, Staré Sedlo
Martina Bauerová, Trutnov - Starý Rokytník

Nakupuj v září s Kaufland Card a vyhraj MacBook Pro, virtuální brýle Oculus Quest 2 256GB a zážitek s Václavem Noidem Bartou nebo poukázku

V září probíhala v prodejnách Kaufland velká soutěž s Kaufland Card. Stačilo nakoupit v Kauflandu, vyplnit soutěžní formulář na našich webových stránkách a byli jste ve hře o parádní ceny. Najdete se mezi výherci?

Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Výherci:

MacBook Pro 13''
Andrea Mučková, Píšť

Virtuální brýle Oculus Quest
Antonín Jančík, Blansko
Vratislav Orolín, Praha 10
Markéta Šmídová, Mladá Boleslav
Anna Suchá, Jevišovice
Martin Mívalt, Moravský Písek

Poukázka na nákup v hodnotě 4 000 Kč
Martin Klautz, Rumburk
Klára Fučikovská, Praha 3
Jaroslav Šiška, Česká Třebová
Jan Novák, Olomouc
Hana Čejková, Ivančice
Martin Straka, Mohelnice
Monika Zvonková, Štítná nad Vláří-Popov
Ladislav Nehasil, Kolín
Andrea Krausová, Ostrov
Jana Vránová, Sadská
František Dundek, Staňkovice
Anna Altová, Štěpánov
Tomáš Homola, Přerov
Leona Kašparovská, Lomnice nad Lužnicí
Pavel Haleš, Brno
Jaromír Jaroš, Třinec
Eva Kainzmeierova, Plzeň
Libor Kořínek, Havířov Město
Jiří Štich, Krupka – Bohosudov
Jana Bínová, Kladno
Vladimir Hofmann, Petrovice u Karviné
Eva Hubáčková, Brno
Zuzana Bráchová, Výšovice
Radoslav Vaššo, Plzeň
Karin Šenková, Hlavnice
Zuzana Bryjová, Hradec nad Moravicí
Lenka Tomková, Myslejovice
Hana Kramárová, Žďár nad Sázavou
Tomáš Koblížek, Karlovy Vary
Blanka Továrková, Dvůr Králové nad Labem
Miroslav Lukeš, České Budějovice
František Zavadil, Olomouc
Lenka Krbavcová, Ostrava
Jiří Hurský, Strakonice
Lukáš Kropík, České Budějovice
Jaroslav Hovorka, Kostelec nad Orlicí
Ludmila Klvaňová, Svatobořice-Mistřín - Svatobořice
Jozef Harakal, Ostrava
Marek Pidrman, Lužná
Kristýna Maňáková, Halenkov

Nakupuj v srpnu s Kaufland Card a vyhraj iPhone, hokejový zážitek s Jaromírem Jágrem nebo poukázku

Pozor! V srpnu probíhala velká soutěž s Kaufland card. Stačilo nakoupit v Kauflandu a vyplnit soutěžní formulář na našich webových stránkách. Soutěž pro měsíc srpen byla ukončena a známe výherce. Za účast v soutěži děkujeme a gratulujeme.

Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Výherci:

iPhone 12 Pro Max 128GB a hokejový zážitek s Jaromírem Jágrem – Rytíři Kladno
Michaela Salačová, Duchcov
Jana Kvietková, Pardubice
Desislav Mihaylov, Liberec
Miroslav Klučka, Světí
Darina Nováčková, Vyškov

Poukázka na nákup v Kauflandu v hodnotě 1000 Kč
Barbora Maršálková, Frýdek-Místek
Vladimíra Hodanová, Dobříň
Petr Blažej, Ostrava - Mariánské Hory
Petr Skořepa, Ústí nad Labem
Daniel Litvan, Havlíčkův Brod
Radim Lanča, Frýdek-Místek
Renata Novosadova, Újezd u Černé Hory
Jana Jiráková, Sokolov
Dung Trinh, Ústí nad Orlicí
Iveta Šotolová, Česká Třebová
thi thuy vi, Tábor
Libor Hudec, Olomouc-Svatý Kopeček
Eva Šimková, Havlíčkův Brod
Josef Konečný, Kutrovice
Zbyněk Valoušek, Liberec
Iva Prochocká, Znojmo
Milan Valoušek, Domašov
Petr Rozehnal, Brno
Daniela Brusova, Havířov
Soňa Stehlíková, Kladno
Jakub Czudek, Karviná
Martin Stuchlý, Postřelmov
Anežka Loskotová, Damníkov
Andrea Hnátová, Svitavy
David Vaňhara, Hovorany
Svatava Šolcová, Praha
Michal Vavřina, Brno
Lukáš Linka, Praha 5
Marek Švaňhal, Kuřim
Vladimír Tomčák, Ostrava
Eva Nešporová, Veleň
Sabina Hermanova, Šardice
Míchal Klega, Chomutov
Pavel Janovic, Ostrava
Hana Carrillo, Hradec Králové
Jonáš Vlahač, Chlumec
Michaela Takácsová, Most
Miluše Zapletalová, Šardice
Ivana Tomášková, Kutná Hora
Radek Jína, Jičín
Ilona Pommerová, Praha 10
Josef Stračík, Olomouc
Pavlína Janáková, Písečná u Jeseníku
Ján Štrbko, Kolín
Jaroslav Němec, Praha 5
Alice Rolencikova, Žatec 1
Helena Hájková, Praha 4
Lucie Palarczyková, Třinec
Tomáš Kašpar, Mnišek
Jiří Nývlt, Praha 9

Nakupuj v červenci s Kaufland Card a vyhraj hodinky Garmin, NIKE poukázku v hodnotě 15.000 Kč a sportovní zážitek s Václavem Noidem Bártou nebo poukázku

Soutěžili jste v červenci s Kaufland Card? Bylo to snadné. Stačilo nakoupit v Kauflandu a vyplnit soutěžní formulář na webu. Soutěž je u konce a vylosovali jsme výherce. Za účast v soutěži děkujeme a gratulujeme šťastným výhercům.

Kompletní pravidla soutěže najdete zde.

Výherci:

Běžecký set: VENU GPS hodinky Garmin, NIKE poukázka v hodnotě 15.000 Kč a sportovní zážitek s Václavem Noidem Bártou
Vladimír Pagáč, Zlín
Veronika Ackermannová, Strakonice
Oldřiška Verbiková, Praha
Tomáš Rajnoha, Prakšice
Ivana Zvolenská, Pardubice

Poukázka na nákup v Kauflandu v hodnotě 1000 Kč
Beáta Sojčáková, Třinec
Pavel Pustka, Kozlovice
Radka Klímková, Brno
Jakub Jánský, Ostrava
Oldřich Popjuk, Havířov
Petra Dvořáková, Ostrava-Hošťálkovice
Jana Gargulová, Karlovy Vary
Pavel Netolický, Ústí nad Labem
Lucie Sochorová, Rudoltice
Lukáš Kaviak, Havířov
Martin Hort, Čebín
Kateřina Jančíková, Cheznovice
Oldřich Hájek, Polná
Valerie Procheova, Praha 3
Vlastimil Janura, Jindřichův Hradec
Ladislava Stefanovská, Česká Lípa
Jana Hoskova, Dubicko
Jiří Papoušek, Třebíč
Karolína Klimáčková, Pardubice - Rosice
Patrik Kotek, Hodonín
Michaela Danielová, Hodonin
Aleš Nejezchleba, Blatnice pod Svatým Antonínkem
Marcela Bajaníková, Oskava
Anna Šímová, Teplá
Jitka Kučerová, Citov
Erika Galuszková, Třinec
Pavla Glauningerová, Habartov
Dana Kostiščová, Ústí nad Labem 11
Petr Nedvěd, Mladé Bříště
Ladislav Kamínek, Štěpánov
Radek Potěšil, Olomouc
Pavel Filip, Česká Lípa
Helena Lapková, Staré Sedlo
Dagmar Houdková, Kladno
Pavel Jeřábek, Sokolov
Nikola Drlíčková, Záblatí
Andrea Beránková, Kostelní Lhota
Lubomir Nedvidek, Mutenice
Romana Šebestová, Rohatec
Blanka Kolářová, Pardubice