Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Redakce

Informace o společnosti

Provozovatel internetové stránky společnosti kaufland.cz a provozovatel online marketplace. Odpovědnost za propagování nabídek v prodejnách a informace k prodejnám na http://prodejny.kaufland.cz/

Provozovatel stránky kaufland.cz a provozovatel online marketplace

Společnost:
Kaufland e-commerce GmbH
Sídlo: Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
Spolková republika Německo
(TOTO NENÍ ADRESA PRO VRACENÍ PRODUKTŮ)

Číslo zápisu v obchodním rejstříku: HR B 774318, Okresní soud (Amtsgericht) Stuttgart
DIČ: DE340451093
GLN: 4099537000009

Poštovní adresa:
Kaufland e-commerce GmbH
c/o Kaufland e-commerce Services GmbH & Co. KG
Habsburgerring 2
50674 Köln
Spolková republika Německo
(TOTO NENÍ ADRESA PRO VRACENÍ PRODUKTŮ)

Kontakt na online marketplace:
Formulář: Kontaktujte nás prostřednictvím našeho formuláře
E-mail: imprint@kaufland-online.cz
Fax: +49 (0)221/56 79 73 78

Nápověda: https://www.kaufland.cz/help/marketplace/

Jednatelé společnosti:
Rolf Schumann
Gerald Schönbucher
Claudia Bolten

Osoba pověřená ochranou mládeže:
Christopher Spruck

Informace o platformě pro řešení sporů online:
Rádi bychom Vás informovali, že v případě, že dojde mezi námi a Vámi jakožto spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Můžete též využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pokud chcete předložit návrh ohledně nastavení pravidel Compliance, podat upozornění týkající se pravidel Compliance nebo máte jakékoli dotazy na toto téma v souvislosti s online marketplace, využijte prosím následující kontakt: compliance@kaufland-online.cz. Jakékoli podněty, dotazy a připomínky týkající se online marketplace, který není provozován společností Kaufland Česká republika v.o.s., budou automaticky předány příslušnému odbornému oddělení společnosti Kaufland e-commerce GmbH.

Odpovědnost za propagování nabídek v prodejnách a informace k prodejnám na https://prodejny.kaufland.cz/

Vlastník a provozovatel internetových stránek https://prodejny.kaufland.cz/ je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb.:
Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6
Telefon: 251 051 110 – 114
Fax: 251 717 759

Kaufland Česká republika v.o.s. je českou společností, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, IČ: 2511016,1 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 20184. Společnost jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, kterým je společnost Kaufland Management ČR s.r.o., se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, IČ: 25080181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 47933, jež jedná prostřednictvím svých jednatelů v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, resp. v souladu s pověřením k samostatnému zastupování.

Upozornění na porušení Compliance

Pokud chcete oznámit porušení Compliance nebo máte otázky na téma Compliance týkající se společnosti Kaufland, můžete se prostřednictvím pošty nebo skrze e-mail obrátit na našeho Compliance | Kaufland nebo právního zástupce důvěrníka, příp. můžete využít našeho online oznamovacího systému.

Oznámení podle § 24 odst. 2 zákona o digitálních službách (DSA): 23 100 000 aktivních uživatelů.