Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Redakce

Informace o společnosti

Provozovatel internetové stránky společnosti kaufland.cz a provozovatel online marketplace.

Odpovědnost za propagování nabídek v prodejnách a informace k prodejnám na http://prodejny.kaufland.cz/

Provozovatel stránky kaufland.cz a provozovatel online marketplace

Společnost:
Kaufland Marketplace GmbH
Sídlo: Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
Spolková republika Německo
(TOTO NENÍ ADRESA PRO VRACENÍ PRODUKTŮ)

Číslo zápisu v obchodním rejstříku: HR B 774318, Okresní soud (Amtsgericht) Stuttgart
DIČ: DE340451093
GLN: 4099537000009

Poštovní adresa:
Kaufland Marketplace GmbH
c/o Kaufland e-commerce Services GmbH & Co. KG
Habsburgerring 2
50674 Köln
Spolková republika Německo
(TOTO NENÍ ADRESA PRO VRACENÍ PRODUKTŮ)

Kontakt na online marketplace:
Formulář: Kontaktujte nás prostřednictvím našeho formuláře
E-mail: imprint@kaufland-online.cz
Fax: +49 (0)221/56 79 73 78

Nápověda: https://www.kaufland.cz/help/marketplace/

Jednatelé společnosti:
Gerald Schönbucher
Claudia Bolten
Sebastian Schork

Osoba pověřená ochranou mládeže:
Julia Kohlhaussen

Informace o platformě pro řešení sporů online:
Rádi bychom Vás informovali, že v případě, že dojde mezi námi a Vámi jakožto spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
oddělení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů (ADR)
Gorazdova 24, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Můžete též využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pokud chcete předložit návrh ohledně nastavení pravidel Compliance, podat upozornění týkající se pravidel Compliance nebo máte jakékoli dotazy na toto téma v souvislosti s online marketplace, využijte prosím následující kontakt: compliance@kaufland-online.cz. Jakékoli podněty, dotazy a připomínky týkající se online marketplace, který není provozován společností Kaufland Česká republika v.o.s., budou automaticky předány příslušnému odbornému oddělení společnosti Kaufland e-commerce GmbH.

Odpovědnost za propagování nabídek v prodejnách a informace k prodejnám na https://prodejny.kaufland.cz/

Vlastník a provozovatel internetových stránek https://prodejny.kaufland.cz/ je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb.:
Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6
Telefon: 251 051 110 – 114
Fax: 251 717 759

Kaufland Česká republika v.o.s. je českou společností, se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, IČ: 2511016,1 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 20184. Společnost jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, kterým je společnost Kaufland Management ČR s.r.o., se sídlem Bělohorská 203, Praha 6, IČ: 25080181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 47933, jež jedná prostřednictvím svých jednatelů v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, resp. v souladu s pověřením k samostatnému zastupování.

Upozornění na porušení Compliance

Pokud chcete oznámit porušení Compliance nebo máte otázky na téma Compliance týkající se společnosti Kaufland, můžete se prostřednictvím pošty nebo skrze e-mail obrátit na našeho Compliance | Kaufland nebo právního zástupce důvěrníka, příp. můžete využít našeho online oznamovacího systému.

Oznámení podle § 24 odst. 2 zákona o digitálních službách (DSA): 23 100 000 aktivních uživatelů.