Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Jak vybrat správnou klimatizaci do bytu?

Hledáte klimatizaci do svého bytu nebo domu, abyste překonali každoroční vlny veder? Seznámíme vás s různými typy klimatizačních jednotek a vysvětlíme vám, která je pro vás nejvhodnější.

1. Jaká klimatizace je vhodná pro můj byt?

Klimatizační zařízení
Existují tři různé typy klimatizačních zařízení pro domácnosti: Monoblok, splitová jednotka a ochlazovač vzduchu

Většina tepla v domě vzniká působením přímého slunečního záření a dovnitř proudícím teplým vzduchem při otevřených oknech. Proto je vhodné větrat hlavně v noci nebo brzy ráno a velká okna zastínit žaluziemi nebo závěsy. Co však dělat, pokud tato opatření v době vrcholného léta nestačí k udržení příjemné teploty ve vašem bytě? V tomto případě potřebujete domácí klimatizaci a my vám pomůžeme s jejím výběrem.

V zásadě jsou na trhu tři různé typy klimatizačních zařízení

  • Splitová klimatizace (ze dvou propojených částí)

  • Monobloková klimatizace (bez venkovní jednotky)

  • Ochlazovač / chladič vzduchu

Popis fungování klimatizace v bytě
Jak fungují klimatizační zařízení v bytě

Splitové klimatizace a monoblokové klimatizace jsou výměníky tepla: Nasávají teplý vzduch z místnosti, ochlazují jej uvnitř klimatizační jednotky pomocí chladicích žeber a chladicí kapaliny prostřednictvím kompresoru a poté jej vyfukují zpět do obytného prostoru. Odpadní teplo kompresoru však musí být odváděno ven: Splitové klimatizační zařízení jej odvádí do speciálního přístroje pro odvádění odpadního vzduchu umístěného na venkovní stěně domu. Naproti tomu monobloková klimatizace odvádí odpadní vzduch pomocí ohebného ventilačního potrubí, které je třeba připevnit do mezery v okně.

Přestože oba tyto typy mají poměrně vysoký chladicí výkon a fungují efektivně, není obvykle možné provádět v bytech větší úpravy (splitová klimatizace) a vypouštění odpadního vzduchu přes okno je často vnímáno jako komplikované (monobloková klimatizace).

Rychlým a snadným řešením je ochlazovač vzduchu, který nevyžaduje žádné stavební úpravy ani složitou instalaci, protože neprodukuje žádný odváděný vzduch, a proto jej lze samostatně používat v jakékoli místnosti.

2. Ochlazovač vzduchu jako klimatizace pro váš pronajatý byt

Ochlazovače vzduchu
Ochlazovače vzduchu ochlazují vzduch pomocí vody nebo ledu.

Bez jakýchkoli stavebních úprav a bez hadice pro odpadní vzduch lze ochlazovač vzduchu ihned instalovat ve vaší domácnosti. Od ostatních variant se zásadně liší způsobem provozu – nechladí teplý vzduch pomocí chladicí kapaliny, ale funguje na principu odpařování.

 

Informace: Pro účely odpařovacího chlazení je ochlazovač vzduchu vybaven nádržkou na vodu, kterou je třeba pravidelně doplňovat vodou nebo ledem. Tato voda je čerpána do vláknitého polštářku, zatímco ventilátor přístroje tlačí vzduch skrz tento polštářek. Tím se odpařuje voda a ochlazuje vycházející vzduch, který je vyfukován do obytného prostoru.

 

Ochlazovač vzduchu dokáže tímto způsobem ochladit obytný prostor přibližně o šest až deset stupňů Celsia. Současně zvlhčuje vzduch v místnosti, takže je třeba dbát na dostatečné větrání, aby zvýšená vzdušná vlhkost nezpůsobila dusno ani případné škody způsobené vlhkostí.

 

Výhody ochlazovačů vzduchu:

Nevýhody ochlazovačů vzduchu:

Jednoduchá instalace

Poměrně nízký chladicí výkon

Kompaktní a lehké

Teplotu místnosti nelze nastavit

Mobilní

Zvlhčují okolní vzduch

Nákladově efektivní pořízení a provoz  

 

Minimální spotřeba proudu

 

Tichý provoz

 

Bez toxického chladiva

 

3. Klimatizace bez venkovní jednotky

Monobloková klimatizace
V případě monoblokové klimatizace musí být hadice odpadního vzduchu vedena ven z okna.

Monobloková klimatizace (klimatizace bez venkovní jednotky) funguje jako kompaktní jednotka skládající se z chladicích žeber a kompresoru, a lze ji snadno připojit přímo do elektrické zásuvky. Při instalaci této klimatizace je třeba pouze upevnit hadici odpadního vzduchu do pootevřeného okna, jinak nejsou nutná žádná další opatření.

 

Informace: Skříň monoblokové klimatizace obsahuje kompresor a chladicí žebra. Pomocí chladicí kapaliny uvnitř žeber je nasávaný vzduch ochlazován a následně vyfukován zpět do obytného prostoru. Ohřátý odpadní vzduch je odváděn ven hadicí pro odpadní vzduch.

 

Vzhledem k tomu, že je nasáván teplý okolní vzduch, musí být ochlazovaná místnost téměř vzduchotěsně uzavřená. Proto je třeba udržovat dveře zavřené a instalovat hadici odvádějící odpadní vzduch do mírně vyklopeného okna, aby klimatizace nemohla nasávat teplý venkovní vzduch z okenní mezery, ale pouze z místnosti. K tomuto účelu jsou k utěsnění k dostání různé fólie, lepicí pásky a podobné pomůcky.

Náklady a stupeň účinnosti monoblokové klimatizace se pohybují mezi náklady a účinností ochlazovačů vzduchu a větších splitových jednotek.

 

Výhody monoblokových klimatizačních zařízení:  

Nevýhody monoblokových klimatizačních zařízení:

Pro instalaci není nutný odborník

Okno musí být kvůli hadici pro odvádění vzduchu vždy vyklopené

Mobilní, přemístitelné

Hlasitost kompresoru

4. Splitové zařízení se stavebními úpravami

Splitová zařízení
V případě splitové jednotky je obvykle nutné provést stavební úpravy.

Splitová zařízení jsou mnohem účinnější než ochlazovače vzduchu a monoblokové klimatizace a mohou ochlazovat vnitřní prostory rychleji a lépe – jejich pořízení a údržba jsou však dražší. Kromě toho jsou pro jejich zprovoznění nutné i stavební úpravy vašeho bytu.

 

Informace: Splitová zařízení jsou rozdělena (split) na dvě samostatné jednotky. Zatímco je chladicí část jednotky s chladicími žebry instalována ve vašem bytě, kompresor spolu s teplým odpadním vzduchem je připevněn k venkovní stěně domu.

 

V domě můžete nainstalovat několik jednotek s chladicími žebry, které se připojí k centrálnímu kompresoru. Prostorové oddělení má určité výhody, protože teplý odpadní vzduch i hluk kompresoru jsou odváděny přímo do venkovního prostoru. Pro instalaci je však nutné provrtání zdi. K tomu musíte nejprve získat povolení od svého pronajímatele (nebo společenství vlastníků jednotek) a musíte si také najmout odborníky, kteří celé klimatizační zařízení nainstalují. Stupeň účinnosti zařízení stoupá s jeho velikostí: Chcete-li ušetřit elektřinu, kupte si co možná největší spotřebič, ale provozujte ho na nízký výkon.

Výhody splitových zařízení:  

Nevýhody splitových zařízení:

Silný výkon

Nutnost přestaveb

Tichý chod

Instalaci musí provádět odborník

Vysoká účinnost

Vyšší cena

5. Údržba klimatizačních zařízení

U všech zařízení je třeba dbát na jejich pravidelné a důkladné čištění. Jakmile se totiž uvnitř usadí plísně nebo bakterie, rozptýlí se spolu s chladným vzduchem do celého obytného prostoru.

Údržba ochlazovače vzduchu

K údržbě ochlazovače vzduchu stačí pravidelně vyčistit a vydezinfikovat nádržku na vodu a spojovací prvky. Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, nenechávejte nikdy v nádržce vodu.

Údržba monoblokových klimatizací a splitových jednotek

U modelů s chladicími žebry / kompresory je také třeba pravidelně kontrolovat, zda se v nich nevyskytují plísně, a také jsou v nich instalovány vzduchové filtry, které je třeba vyčistit od prachu a pylu.

Pozor: Chladicí kapalina v chladicích žebrech je vysoce toxická a zdraví škodlivá. Z tohoto důvodu byste měli údržbu nebo opravy chladicích žeber a potrubí svěřit odborníkům. Chladicí kapalina se nesmí nikdy vylévat do domovního odpadu.

 

Další užitečné články na toto téma

FAQ

Jaká mobilní klimatizace se hodí do mého bytu?

V nabídce jsou dva typy mobilních klimatizací: Ochlazovač vzduchu ochlazuje byt na principu odpařování a může být instalován a uveden do provozu bez nutnosti montáže. Monobloková klimatizace je větší a výkonnější, ale vyžaduje ventilační potrubí, kterým se odvádí odpadní teplo oknem do venkovního prostoru.

Kterou klimatizaci lze použít bez stavebních úprav?

Pouze Splitová klimatizační zařízení vyžaduje při instalaci vrtání do zdi. Ochlazovače vzduchu a monoblokové klimatizace lze jednoduše postavit na zem, připojit do zásuvky a uvést do provozu při zachování mobility.

Která klimatizace nejlépe ochladí můj domov?

Nejvýkonnější je Splitová klimatizace, používá nejvíce chladicí kapaliny a má nejvýkonnější kompresor. Zato je však finančně nákladná a instalaci musí provést odborník. Váš ochlazovač vzduchu nemůže váš byt sice tolik ochladit, ale je cenově mnohem výhodnější a také jednodušší při používání.