Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Vlhkost vzduchu v místnostech: Takto vytvoříte ideální podmínky!

Ptáte se, co přesně znamená vlhkost vzduchu a jaké problémy může způsobit příliš suchý nebo příliš vlhký vzduch? Vysvětlíme a ukážeme vám řadu způsobů regulace vlhkosti vzduchu, které zajistí příjemné klima.

1. Absolutní, relativní a optimální vlhkost vzduchu: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Pod pojmem vlhkost vzduchu se rozumí množství vodní páry ve vzduchu.

Rozlišují se zde následující údaje:

 • Absolutní vlhkost vzduchu: Údaj o množství vody v gramech na metr krychlový vzduchu

 • Maximální vlhkost vzduchu: Údaj o maximální možné absorpci vody v gramech na metr krychlový vzduchu s ohledem na teplotu

 • Relativní vlhkost vzduchu: Poměr nasycení vzduchu vodou procentech s ohledem na teplotu

Relativní vlhkost vzduchu představuje přitom hodnotu, která je výsledkem poměru absolutní a maximální vlhkosti vzduchu:

Výpočet: Relativní vlhkost vzduchu = absolutní vlhkost vzduchu / maximální vlhkost vzduchu x 100

Pod pojmem „optimální vlhkost vzduchu“ se naopak rozumí rozmezí hodnot v procentech, které je vhodné jak pro vaše zdraví, tak pro stavební konstrukci.

Informace: Ideální průměrná hodnota optimální vlhkosti vzduchu je 50 procent. Pokud se hodnoty ve vašem bytě nebo domě výrazně liší, je třeba hledat řešení. Zejména pokud vlhkost vzduchu klesne pod 30 procent nebo stoupne nad 65 procent, je nutné přijmout cílená opatření. Jak přitom přesně postupovat, zjistíte v kapitole 3.

2. Ideální vlhkost vzduchu v bytě

Optimální vlhkost vzduchu v místnostech
Optimální vlhkost vzduchu se v jednotlivých místnostech liší.

V podstatě první otázkou je, jaké podmínky jsou v jednotlivých místnostech ideální: Zejména kuchyně a koupelna se liší od ostatních místností, pokud jde o doporučenou vlhkost vzduchu v procentech.

Vytvořili jsme přehled, který vám poskytne přesné informace o doporučené vlhkosti vzduchu v příslušných místnostech:

Místnost

Přibližně doporučená vlhkost vzduchu  

Přibližně doporučená teplota

Kuchyně

55 %

19 °C

Obývací pokoj

50 %

22 °C

Pracovna

50 %

22 °C

Koupelna

60 %

22 °C

Ložnice

50 %

18 °C

Chodba

50 %

16 °C

Dětský pokoj

50 %

22 °C

Sklep

60 %

13 °C

 

Informace: V kuchyni a koupelně stoupá vlhkost vzduchu v různých denních dobách: To souvisí jednak s párou vznikající při vaření a jednak s tvorbou páry při sprchování nebo koupání. Protože se nejedná o trvalý stav, nemusíte se obávat výskytu plísní. Důležité je pouze důkladně místnost po vaření, či sprchování nebo koupání řádně vyvětrat.

Měření vlhkosti vzduchu

Nevíte, jak vysoká je vlhkost vzduchu ve vašich místnostech? Pak vám doporučujeme vlhkoměr. To přesně udává hodnotu vlhkosti. Mnoho modelů poskytuje také informace o aktuální teplotě a čase.

3. Co je nutné pro snížení či zvýšení vlhkosti vzduchu v místnostech?

Tvorba vlhkosti v domácnosti
Tyto činnosti v domácnosti vedou k nejvyšší tvorbě vlhkosti.

Vzhledem k tomu, že jak příliš nízká, tak i příliš vysoká vlhkost vzduchu je problém, je důležité ji v případě potřeby regulovat. Vlhkost vzduchu pod 30 procent dlouhodobě způsobuje suchou kůži a sliznice. To se často projevuje kašlem, zánětem spojivek a kožními potížemi. Pokud vlhkost vzduchu stoupne nad 70 procent a zůstane trvale na této vysoké úrovni, zvyšuje se riziko vzniku plísní. Abyste tomu předešli, ukážeme vám, jak zvýšit nebo snížit vlhkost vzduchu a jaké prostředky jsou k tomu zapotřebí.

Na následujícím obrázku je znázorněno, při jakých činnostech vzniká v domácnosti vlhkost. Pokud vodní pára nebo výpary nemohou řádně unikat, dochází k trvale vysoké vlhkosti a zvýšenému riziku vzniku plísní:

Regulace vlhkosti vzduchu
Pomocí těchto tipů můžete rychle a snadno zajistit zvýšení nebo snížení vlhkosti vzduchu.

Chcete-li regulovat vlhkost vzduchu, můžete použít již následující jednoduché tipy:

3.1 Postup pro snížení vlhkosti vzduchu

Odvlhčovač vzduchu v místnosti
Pokud pravidelné větrání není řešením příliš vysoké vlhkosti vzduchu, můžete použít odvlhčovač vzduchu.

Zejména v koupelně a kuchyni není příliš vysoká vlhkost vzduchu neobvyklá: Je důležité, abyste ji občas zkontrolovali v různých místnostech pomocí vlhkoměru (hygrometru). Pravidelným větráním lze obvykle dosáhnout doporučené vlhkosti vzduchu okolo 50 procent.

Správné větrání

Abyste předešli vzniku plísní, dbejte na následující tipy, jak správně větrat:

 • Větrejte přibližně třikrát až pětkrát denně (čím více osob je ve vaší domácnosti, tím častěji byste měli větrat).

 • Při větrání otevřete okna úplně, pouhé vyklopení okna nestačí. Tím je zajištěna ideální výměna vzduchu.

 • V místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu (většinou kuchyně a koupelny) je nezbytné časté větrání – zejména po vzniku páry nebo výparů.

 • Okna neotevírejte za deště. Kvůli vlhkému vzduchu venku se také zvyšuje vlhkost vzduchu ve vašich prostorech.

 • Během letních měsíců má smysl větrat pouze ráno a večer. V těchto denních dobách je vlhkost vzduchu venku menší než ve vašem bytě nebo domě.

Tip: Pokud chcete určit ideální čas pro větrání, vyplatí se namontovat vlhkoměr do interiéru i exteriéru. Díky tomu můžete kdykoli porovnat obě naměřené hodnoty a určit, kdy má smysl okna otevřít.

 • Pokud je to možné, otevřete vždy dvě protilehlá okna. Tím se vytvoří ideální výměna vzduchu.

Používání odvlhčovačů vzduchu

Pokud tipy pro správné větrání nevedou k vyřešení potíží, můžete použít odvlhčovač vzduchu, který odstraňuje vlhkost ze vzduchu v místnosti.

Při rozhodování o výběru vhodného přístroje byste měli zvážit následující aspekty:

 • Velikost odvlhčovače vzduchu: Zvažte také, že zejména výkonné vysoušeče vzduchu bývají poměrně dost velké. Proto se předem přesvědčte, zda máte k dispozici dostatek místa a zda vám přístroj nebude překážet.

 • Hlučnost během provozu: Některé odvlhčovače vzduchu jsou při provozu poměrně hlučné. Zpravidla najdete v popisu výrobku informaci o hlučnosti v decibelech. Tato hodnota je důležitá zejména v případě, že chcete vysoušeč vzduchu umístit do ložnice nebo jiné místnosti, kde si přejete mít klidné prostředí.

 • Potřebný odvlhčovací výkon přístroje: Tento bod je silně závislý na stávající vlhkosti vzduchu, stejně jako na velikosti vašich místností. Ve velkých místnostech a při velmi vysoké vlhkosti vzduchu se doporučuje použít výkonný přístroj, který za účelem dosažení požadovaného výsledku a snížení vlhkosti musí být méně často v provozu ve srovnání s jinými modely.

 • Následné náklady: U nabízených přístrojů musí být vždy uvedeny informace o spotřebě energie. Smysluplný je také výpočet přibližných provozních nákladů předem.

 • Princip funkce odvlhčovače vzduchu: V podstatě máte na výběr mezi adsorpčními a kondenzačními vysoušeči vzduchu. Kondenzační vysoušeče mají nádrž, ve které se shromažďuje voda. Adsorpční vysoušeče jsou vybaveny adsorpčním prostředkem, který odnímá vlhkost ze vzduchu. Ten se musí pravidelně doplňovat, což představuje další náklady.

3.2 Postup pro zvýšení vlhkosti vzduchu

Zvlhčovač vzduchu na stole
© Zdroj: iStock.com/pushimec Zvlhčovače vzduchu pomáhají zvyšovat vlhkost vzduchu.

I v případě, že vlhkost vzduchu je nižší než 40 nebo dokonce 30 procent, měli byste jednat a zajistit příjemnou úroveň vlhkosti. Zpočátku se můžete také pokusit zvýšit vlhkost vzduchu pomocí jednoduchých opatření.

Jednoduché tipy pro zvýšení vlhkost vzduchu

 • Nejjednodušší metodou k dosažení vyšší vlhkosti vzduchu je použití vody. Postavte hrnec naplněný vodou na sporák a přiveďte vodu k varu. Následně umístěte nádobu do místnosti, která vykazuje nízkou vlhkost vzduchu. Jediný problém přitom je: Ke zlepšení dochází pouze lokálně.

 • Kromě toho můžete čerstvě vyprané oblečení pověsit k usušení do příslušné místnosti. Vypařující se voda zvýší vlhkost vzduchu místnosti , i když jen na omezenou dobu

 • Z dlouhodobého hlediska můžete situaci napravit přivřením topení v chladnějších měsících roku. Sezónní uvedení topení do provozu odebírá vlhkost ze vzduchu v místnosti, což by mohlo mít negativní vliv na vaše sliznice. Samozřejmě je přitom stále důležité udržovat v obytných místnostech co nejpříjemnější teplotu.

Tip: Pokud nechcete topení ztlumit, můžete na radiátory postavit malé nádobky naplněné vodou. Vydávané teplo způsobuje odpařování vody, čímž se zvyšuje vlhkost vzduchu.

Použití zvlhčovačů vzduchu

Zvlhčovače vzduchu jsou rozumnou investicí zejména tehdy, pokud chcete zvýšit vlhkost vzduchu dlouhodobě. I zde byste měli věnovat pozornost několika bodům:

 • Hlučnost: U zvlhčovačů vzduchu je také důležité dbát na údaje o hlučnosti v decibelech v popisu výrobku. Zejména při používání v ložnici byste měli volit typy přístrojů, které vás nebudou rušit.

 • Kapacita nádržky na vodu: Pokud chcete hodnotu vlhkosti zvýšit jen velmi lokálně, postačí vám již modely s malým objemem, například 0,5 litru. Pro velké místnosti se doporučují přístroje s minimálně 6litrovou nádržkou.

 • Snadné vyjmutí nádržky na vodu: Vzhledem k tomu, že je nádržku na vodu třeba pravidelně plnit, měli byste dávat přednost přístrojům, u nichž lze nádržku snadno vyjmout. To má smysl i s ohledem na potřebu čištění.

 • Baterie nebo síťové napájení: Zvlhčovače vzduchu jsou k dostání v provedení s bateriovým i síťovým napájením. Zatímco přístroje se síťovým napájením jsou obecně výkonnější a mají větší kapacitu, fungují bateriové modely velmi dobře lokálně a jsou ideální volbou, pokud nemůžete použít elektrickou zásuvku.

 • Princip funkce zvlhčovače vzduchu: Můžete si vybrat mezi zvlhčovači vzduchu s odpařováním za studena, parními odpařovači, které zvyšují vlhkost vzduchu ohřevem vody, a zamlžovači, které vytvářejí mlhu buď ultrazvukem nebo tlakovými tryskami, a následně ji uvolňují do okolního prostředí. Rozdíly spočívají v neposlední řadě v hlučnosti, rychlosti zvlhčování vzduchu a spotřebě energie.

 

Další užitečné články na toto téma

FAQ

Kdy je vlhkost vzduchu příliš vysoká?

Pokud je vlhkost vzduchu v místnostech trvale 70 procent nebo vyšší, měli byste přijmout vhodná opatření. Již od hodnoty 60 procent vzdušné vlhkosti se zvyšuje riziko vzniku plísní. Jak můžete snížit vlhkost vzduchu, se dozvíte v našem poradenství v kapitole 3.1.

Jaké důsledky má příliš nízká vlhkost vzduchu?

Pokud je vlhkost vzduchu příliš nízká (to platí zejména při hodnotách pod 30 procent), dochází k podráždění sliznic, což přispívá k možnosti nachlazení a onemocnění dýchacích cest.

Jak mohu změřit vlhkost vzduchu v místnostech?

Nejlépe a nejsnadněji to zjistíte pomocí vlhkoměru. Tyto přístroje nejsou drahé, jsou spolehlivé a obvykle poskytují nad rámec pouhého zobrazení vlhkosti vzduchu také další informace, jako je čas a teplota.

Jak mohu zvýšit vlhkost vzduchu v místnostech?

Nejjednodušší a nejlevnější metodou je umístit na topení malé misky naplněné vodou. Teplo způsobuje odpařování vody, což má za následek zvýšení vlhkosti vzduchu. Vzhledem k tomu, že to však působí jen velmi lokálně a krátkodobě, měli byste používat zvlhčovače, pokud chcete dosáhnout trvalého zvýšení vlhkosti. Na co je přitom nutné dbát, zjistíte v našem poradenství v kapitole 3.2.

jaká je správná vlhkost vzduchu v místnostech pro miminka?

Ideální vlhkost vzduchu pro miminka je mezi 50 a 60 procenty. Kromě toho dbejte na to, aby teplota v místnosti měla příjemných 21 stupňů Celsia a aby byl zajištěn dostatečný přísun kyslíku.

Liší se ideální vlhkost vzduchu s ohledem na roční období?

Zásadně platí: Čím více teploty klesají, tím nižší je ideální hodnota vlhkosti vzduchu. V souladu s tím by v létě měla být vlhkost vzduchu o něco vyšší než v zimě.

Co mohu udělat v případě příliš vysoké vlhkosti vzduchu v ložnici?

Vzhledem k tomu, že ložnice je jednou z nejchladnějších místností v bytě nebo domě, je zde potřeba najít řešení poměrně rychle: Chladné vnější stěny poskytují ideální podmínky pro vznik plísní. Kontrolujte hodnoty vlhkost vzduchu pomocí vlhkoměru, pravidelně větrejte a používejte odvlhčovač vzduchu, abyste udrželi bezpečnou hodnotu vlhkosti.