Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Měření vlhkosti vzduchu: Jak nejlépe postupovat

Pokud je vzduch v místnosti příliš vlhký nebo příliš suchý, může to způsobovat problémy: Příliš suchý vzduch dráždí sliznice, zatímco příliš vlhký vzduch podporuje vznik plísní. Dozvíte se zde vše o metodách měření, vlhkoměrech a interpretaci naměřených hodnot.

1. Jak mohu změřit vlhkost vzduchu v místnosti?

Optimální vlhkost vzduchu v místnostech
Optimální vlhkost vzduchu se v jednotlivých místnostech liší.

Při měření vlhkosti v místnosti se tzv. relativní vlhkost vzduchu měří v jednotce RH a udává se v procentech.

Abyste věděli, na jaké hodnoty byste se měli zaměřit, pokud jde o vzdušnou vlhkost v různých místnostech, připravili jsme pro vás tento přehled:

Upozornění: Ideální vlhkost vzduchu se pohybuje okolo 50 procent. Od 60 procent vlhkosti vzduchu existuje riziko plísní.

Níže vám ukážeme dvě nejběžnější metody, jak přesně stanovit vlhkost vzduchu v místnosti.

Metoda měření rosného bodu

V rosném bodě na sebe působí teplota a vlhkost vzduchu vzájemně tak, že se tvoří rosa. U této metody musí být různé naměřené hodnoty navzájem postaveny do vztahu a zadány do křivky nasycení vzduchu vodní párou. Tato metoda je velmi komplikovaná a pro laiky obtížně proveditelná.

Vlhkoměr (hygrometr)

Jednoduché a nekomplikované je změřit vlhkost vzduchu pomocí vlhkoměru. Měřicí přístroj postavíte a ihned můžete odečíst vlhkost vzduchu na stupnici nebo z displeje. Měřič pro domácí použití má rozsah měření od 0 % (nulová vlhkost vzduchu) do přibližně 90 procent (velmi vysoká vlhkost vzduchu).

Digitální vlhkoměr
© iStock.com/likuzia Při umístění vlhkoměru je třeba vzít v úvahu několik aspektů.

Kam je třeba vlhkoměr umístit?

Vlhkoměry se prodávají v provedení pro zavěšení na zeď i pro postavení. Důležité při výběru místa je, aby zde bylo možné měřit vlhkost vzduchu nepřetržitě. Proto je třeba dbát na následující:

 • Centrální umístění v místnosti: V tomto případě přístroj zaznamenává průměrnou vlhkost v celé místnosti.

 • Nikoli blízko topení: Teplý vzduch má zpravidla jinou vlhkost vzduchu než studený.

 • Nikoli na vnější stěně: Studený vzduch má zpravidla jinou vlhkost vzduchu než teplý.

 • Nikoli v průvanu: V tomto případě nelze kvůli vzduchu uváděnému do pohybu získat žádné kontinuálně měřené hodnoty.

2. Analogové a elektronické vlhkoměry

Tyto vlhkoměry fungují různě v závislosti na tom, zda si vyberete analogový nebo digitální model. Digitální varianty měří přesněji, ale jsou také dražší. Pro domácí použití obvykle postačuje přesnost měření analogovými přístroji, které jsou méně náchylné k závadám.

Analogový absorpční vlhkoměr

V případě absorpčních vlhkoměrů se měřená hodnota stanovuje pomocí materiálů přitahujících vodu (hygroskopických). Tyto speciální materiály se při absorpci vlhkosti rozpínají. Hojně používanou variantou je vlasový vlhkoměr, který má uvnitř svazek vlasů. Čím vlhčí je okolní vzduch, tím více vody vlasy absorbují – natahují se a prodlužují. Rozdíl délek se převede na naměřenou hodnotu a zobrazí se na stupnici vlhkoměru.

Elektronický absorpční vlhkoměr

Do elektronického absorpčního vlhkoměru jsou integrovány senzory, které mají různou vodivost v závislosti na okolní vlhkosti vzduchu. Existují dva typy vestavěných senzorů: Kapacitní senzory a impedanční senzory. V závislosti na modelu se mění elektrická kapacita (kapacitní senzory) nebo ohmický odpor (impedanční senzory). Rozdíl vodivosti se převede na naměřenou hodnotu a zobrazí se na displeji vlhkoměru.

3. Modelové varianty a další funkce

Analogové a digitální vlhkoměry jsou obvykle vybaveny teploměry, které rovněž ukazují teplotu v místnosti. Digitální modely mají často také následující funkce:

 • Další vlhkoměry, které mohou přenášet naměřené hodnoty z různých místností na centrální displej

 • Dodatečné vizuální posouzení naměřených hodnot pomocí smajlíků nebo indikátorů úrovně

 • Zobrazení hodin

 • Integrace do meteorologické stanice, která kromě vlhkosti vzduchu a teploty dokáže zobrazit a graficky vizualizovat předpověď počasí

 • Propojení se speciální aplikací, abyste mohli naměřené hodnoty kontrolovat i na cestách pomocí chytrého telefonu

 • Akustické signály při příliš vysoké nebo příliš nízké vlhkosti vzduchu

 • Zvukový alarm v případě nebezpečí vzniku plísní

4. Jak mohu interpretovat výsledky měření?

Regulace vlhkosti vzduchu
Jednoduchými opatřeními lze regulovat jak příliš vysokou, tak příliš nízkou vlhkost vzduchu.

Stanovení naměřených hodnot může být přínosné v různých obytných a pracovních prostorech a pro různé účely. Ukážeme vám, co výsledky znamenají, jaké problémy mohou způsobit a jak je odstranit:

Naměřená hodnota pod 40 % (příliš suchý vzduch)

Zejména v ložnici a dalších místnostech, kde se zdržujete delší dobu, může suchý vzduch v místnosti vést k podráždění sliznic.

Co pomáhá, když je vzduch příliš suchý:

V případě suchého vzduchu při vytápění obvykle stačí umístit na topení misku s vodou nebo mokrý ručník, aby se vzduch zvlhčoval odpařováním. Také speciální zvlhčovače vzduchu dodávají do vzduchu v místnosti vlhkost, a to automatickým odpařováním vody.

 

Naměřená hodnota nad 60 % (příliš vlhký vzduch)

Při příliš vysoké vlhkosti vzduchu hrozí riziko vzniku plísní. Uložené knihy a hudební nástroje navíc také trpí nadměrnou vlhkostí vzduchu. Příliš vysoká vlhkost může v dílně vést ke vzniku povrchové koroze.

Co pomáhá, když je vzduch příliš vlhký:

Často pomůže jednoduše větrání, protože venkovní vzduch je obvykle chladnější a sušší a vytěsňuje vlhký vzduch z interiéru. Při výrazně zvýšené vlhkosti vzduchu můžete použít také speciální odvlhčovače, které vážou vlhkost vzduchu.

 

Další užitečné články na toto téma

FAQ

Který vlhkoměr je nejlepší pro prevenci vzniku plísní?

Pokud chcete kontrolovat vlhkost vzduchu zejména proto, abyste zamezili vzniku plísní, lze rovnocenně doporučit použití analogového i digitálního přístroje. Musíte pouze kontrolovat, aby hodnota nepřekračovala 60 procent. Pokud je třeba sledovat riziko vzniku plísní například ve sklepních prostorách, vyplatí se digitální model s doplňkovými měřicími přístroji. To vám umožní odečítat naměřené hodnoty z různých měřicích bodů v domě na centrálním displeji. Některé digitální modely jsou dokonce vybaveny akustickými signály („alarm pro riziko plísní“). Ty se spustí, jakmile vlhkost vzduchu dosáhne kritického bodu.

Jak mohu regenerovat svůj analogový vlhkoměr?

Po dlouhém používání se analogové přístroje mohou stát nepřesnými a vyžadují reset – je třeba je regenerovat. K tomuto účelu namočte ručník a zabalte do něj vlhkoměr asi na 30 minut. V důsledku toho se uvnitř přístroje zvýší vlhkost vzduchu na minimálně 90 procent. Tím je zajištěno, že se vnitřní svazek vlasů zcela zvlhčí a poté může opět vyschnout. Vlhkoměr je poté znovu zkalibrován.

Jak mohu seřídit svůj analogový vlhkoměr?

Seřízení (tj. přesné nastavení) vlhkoměru lze provést pouze s pomocí jiného, přesně měřícího referenčního přístroje. Oba přístroje se postaví těsně vedle sebe a ponechají se 45 minut stát. Poté nastavte ručičky seřizovaného analogového přístroje na naměřenou hodnotu vyčtenou na referenčním přístroji. K tomuto účelu slouží nastavovací šroub na zadní straně analogových vlhkoměrů.