Data o prodejně se načítají

Vaše data byla odeslána.

Podmínky použití: Věrnostní program „Kaufland Card“

PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ PERSONALIZOVANÝCH NABÍDEK PRO ÚČASTNÍKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU KAUFLAND CARD

1. Rozsah a vztah k ostatním předpisům 

Tyto podmínky upravují využívání personalizovaných nabídek a kupónů zákazníky, kteří jsou držiteli karty „Kaufland Card“ (dále jen "Věrnostní program Kaufland Card“ nebo „Služba Kaufland Card“).

Služba Kaufland Card je provozována společnostmi Kaufland Česká republika v.o.s. a Kaufland Marketplace GmbH / dříve pod názvem Kaufland e-commerce GmbH  (dále jen "Kaufland" nebo "My"), přičemž do poskytování Věrnostního programu Kaufland Card jsou zapojeny i jiné společnosti náležící do skupiny Kaufland (společně dále jen „společnost Kaufland“). Věrnostní program je určen spotřebitelům ("Uživatelé"), kteří jsou držiteli Kaufland Card a přejí si dostávat personalizované nabídky reklamních akcí přizpůsobené jejich nákupnímu chování a nákupní historii v obchodech Kaufland a na online marketplace, tedy nabídky, které co nejvíce odpovídají jejich zájmům. Výhody Věrnostního programu jsou poskytovány za následujících podmínek.


2. Podmínky účasti

Registrace do Věrnostního programu Kaufland Card je možná pro Uživatele bez věkového omezení s tím, že tam, kde to požadují právní předpisy, je nutné mít souhlas nebo schválení zákonným zástupcem.  Věrnostní program Kaufland Card je možné využívat pouze pro osobní účely. Komerční využití je vyloučeno. Personalizované reklamní nabídky jsou nedílnou součástí Věrnostního programu Kaufland Card a jsou k dispozici v mobilní aplikaci Kaufland: letáky, akce, kupóny (dále jen „Aplikace Kaufland“) v sekci Kaufland Card, nebo v Uživatelském rozhraní na internetových stránkách kaufland.cz a/nebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland, anebo mohou být Uživateli zaslány způsobem, se kterým vyjádřil souhlas, tj. např. e-mailem, SMSkou, poštou apod.

Aby mohl Uživatel využívat personalizované reklamní nabídky, musí mít založený účet pro digitální Kaufland Card v Aplikaci Kaufland, kdy má k dispozici kartu Kaufland Card k účtu, u kterého je možné mít celkem 5 karet a musí vyslovit souhlas s podmínkami užívání a zásadami ochrany osobních údajů, a nebo musí být držitelem registrované fyzické karty Kaufland Card a vyslovit souhlas  s podmínkami užívání a zasíláním personalizovaných nabídek prostřednictvím jím zvoleného komunikačního kanálu, a to v uživatelském rozhraní na webu kaufland.cz anebo na terminálu umístěném v obchodních domech Kaufland.

Od verze aplikace 4.0 má Uživatel také možnost provést v aplikaci volbu - výběr (zakliknutí), že chce místo papírové účtenky dostávat pouze její digitální verzi do aplikace. Pro dodržení daňové správnosti vydání účtenky Uživateli budou pak účtenky v aplikaci zobrazovány dvěma způsoby:

  1. Uživatel nezaklikne, že chce pouze digitální účtenku - Má po nákupu k dispozici klasickou papírovou účtenku a v aplikaci její digitální výpis.
  2. Uživatel zaklikne, že chce pouze digitální účtenku - Papírová účtenka se po nákupu nevytiskne a do aplikace se odešle plnohodnotná digitální účtenka.

Nastavení z aplikace v tomto případě platí pouze pro nákupy provedené s digitální kartou a ne s přidruženými fyzickými kartami. Digitální účtenky i digitální výpisy účtenek jsou v aplikaci dostupné po dobu 3 let od uskutečnění nákupu - v případě, že si je chce Uživatel uchovat déle, může si je po tuto dobu také stáhnout do svého telefonu. Pokud se Uživatel rozhodne smazat svůj Kaufland Card účet, ztratí tím mimo jiné přístup ke všem digitálním účtenkám (příp. digitálním výpisům účtenek) ke svým nákupům s Kaufland Card (na kamenných prodejnách i na online marketplace), které si předtím neuložil do svého telefonu skrze aplikaci Kaufland.

Pro nákupy s fyzickými kartami platí, že se uživateli vždy vytiskne papírová účtenka. Pokud je fyzická karta přidružena k digitálnímu účtu, odešle se navíc do aplikace digitální výpis účtenky. A to i v případě, že má uživatel v aplikaci zakliknuto, že papírovou účtenku nechce.

Ve všech případech má zákazník navíc možnost nechat si vytisknout papírový opis účtenky na Informacích.

K nákupům, které uživatel provedl ve starších verzích aplikace (před verzí 4.0), jsou v aplikaci k dispozici digitální opisy z účtenek, které je také možno si stáhnout do telefonu. I zde platí, že jsou v aplikaci dostupné po dobu 3 let od uskutečnění nákupu.

3. Účel služby

Abychom Vám mohli poskytnout výhody plynoucí z vlastnictví Kaufland Card a současně Vám mohli nabídnout co možná nejlépe individualizované nabídky, musíme Vás blíže poznat. V této souvislosti nejprve zjistíme, jaké výrobky, akce a služby by pro Vás mohly být zajímavé a relevantní. Díky tomu Vás budeme moci např. upozornit na slevové akce Vašich oblíbených výrobků, můžeme Vám nabídnout zvláštní cenové výhody a cíleně Vás informovat v rámci jednotlivých sortimentních akcí o atraktivních nabídkách. Z tohoto důvodu shromažďujeme, zpracováváme a používáme řadu osobních údajů týkajících se Vašeho nákupního chování (blíže viz. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card).

Ovšem i jiné shora uvedené údaje mohou napovědět o Vašich potenciálních produktových zájmech. Pro tyto účely zjišťujeme možnou souvislost mezi konkrétním osobním údajem či více osobními údaji a produktovými zájmy. Pro stanovení této souvislosti využíváme matematicko-statistické metody. Za tímto účelem jsou Vaše osobní údaje porovnávány s údaji jiných zákazníků. Na základě tohoto srovnání pak můžeme odvodit, jaké další výrobky a akce, o které projevili zájem jiní zákazníci se srovnatelnými zájmy, by mohly být zajímavé i pro Vás.


Účast ve Věrnostním programu Kaufland Card a zasílání personalizovaných reklamních nabídek Uživateli účtu Kaufland Card, který se přihlásil, je evidován a má k dispozici další Kaufland Card karty do celkového počtu maximálně 5 kusů prostřednictvím Aplikace Kaufland nebo prostřednictvím jiného komunikačního kanálu využívaného Uživatelem je zdarma. V rámci služby Kaufland Card může Uživatel podle svých potřeb a spotřebitelského chování využívat různé typy nabídek.

Prostřednictvím personalizovaných reklamních nabídek má Kaufland možnost, avšak nikoliv povinnost, přizpůsobit nabídky zájmům a preferencím konkrétního Uživatele.

 

4. Typy personalizovaných reklamních nabídek

Podoba, délka trvání a parametry personalizované reklamní nabídky a pravidla pro její využití se mohou lišit a jsou vždy podrobně uvedeny v popisu konkrétní akce. V závislosti na typu karty Kaufland Card, kterou Uživatel využívá (digitální karta Kaufland Card v mobilní aplikaci nebo fyzická karta Kaufland Card přirazená k digitálnímu účtu Uživatele v Aplikaci Kaufland a nebo fyzická karta Kaufland Card) se personalizované reklamní nabídky buď zobrazují v mobilní Aplikaci Kaufland nebo mohou být zasílány prostřednictvím komunikačního kanálu, se kterým vyslovil Uživatel souhlas, zejména pak na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland nebo v uživatelském rozhraní na webu kaufland.cz.

Každá personalizovaná reklamní nabídka má například stanovenou určitou dobu platnosti, která může být v rozmezí od jedné hodiny přes jeden den po několik dní, a může platit buď ve všech obchodech Kaufland v dané zemi, pouze ve vybraných obchodech, nebo na online marketplace dle rozhodnutí a oznámení společnosti Kaufland. Personalizované reklamní nabídky mohou být různého typu a zahrnují například: slevu na určitý produkt, slevu na určitou skupinu produktů, slevu na celkovou hodnotu nákupního košíku Uživatele atd.

Individuální reklamní nabídky mohou být zasílány různě často, případně nemusí být zasílány vůbec, a to mimo jiné v závislosti na profilu Uživatele, jeho nákupech a probíhajících marketingových kampaních Kaufland (např. uvedení nového produktu na trh, kampaně týkající se nepotravinového zboží, obecné marketingové kampaně atd.).

 

5. Využití personalizovaných reklamních nabídek

Pokud Uživatel během návštěvy obchodu Kaufland načte u pokladny Kaufland Card (digitální nebo fyzickou kartu a nebo fyzickou kartu přiřazenou k digitálnímu účtu Uživatele v Aplikaci Kaufland), společnost Kaufland nákup zaznamená a k příslušnému účtu Uživatele přiřadí celý obsah daňového dokladu – účtenky (tj. navštívený obchod, zakoupené produkty, počet kusů a hodnota každého produktu, použité slevy a kupóny, celková částka kupónu, datum a čas nákupu, celkem k zaplacení, informace o daních, body za nákupy, ušetřeno s Kaufland Card, číslo karty- zašifrované a způsob platby, tj. hotovostní či bezhotovostní). Účely přiřazení nákupu k účtu Uživatele jsou uvedeny výše. Účtenku bude možné sdílet s dalšími osobami a/nebo si jí stáhnout do telefonu. Účtenka bude viditelná v aplikaci Kaufland, bude přístupná pouze příslušnému zákazníkovi, který bude přihlášený do Kaufland Card systému.

Pokud bude mít Uživatel na základě své volby zakliknutý požadavek na doručování digitální verze účtenky do aplikace, může na pokladně kde platbu provádí požádat o vytisknutí kopie papírové účtenky a to pouze do doby, než na pokladně bude markován nákup dalšího zákazníka. Kopii účtenky si může nechat vytisknout také později na Informacích.

Personalizované reklamní nabídky je možné zobrazit v sekci Kaufland Card v mobilní aplikaci Kaufland, nebo v uživatelském rozhraní na webu kaufland.cz anebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland, nebo se o nich lze podle potřeby informovat prostřednictvím komunikačních kanálů, s jejichž použitím vyjádřil Uživatel souhlas.

V mobilní Kaufland Aplikaci, na webovém rozhraní kaufland.cz anebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland, jsou personalizované reklamní nabídky k dispozici buď již v aktivované formě (dále jen „aktivované nabídky“) nebo ve formě neaktivních nabídek, které si Uživatel prostřednictvím tlačítka aktivovat/deaktivovat, sám aktivuje či deaktivuje (dále jen „neaktivní nabídky“). Pokud Uživatel u pokladny obchodu Kaufland načte kartu Kaufland Card uplatní se aktivované nabídky na jeho nákup automaticky.  U neaktivních nabídek si zvolí Uživatel aktivaci sám, až bude chtít tuto nabídku využít. Aktivací neaktivní nabídky se tato nabídka stává aktivovanou.

Bude-li při placení u pokladny načtena digitální anebo fyzická karta Kaufland Card anebo fyzická karta Kaufland Card přiřazená k digitálnímu účtu v Kaufland Aplikaci, uplatní se všechny aktivované nabídky a neaktivní nabídky, u kterých Uživatel provedl jejich aktivaci.

 

 

6. Prostředky pro oznámení personalizovaných reklamních nabídek

Pokud Uživatel přijal Podmínky pro využívání personalizovaných nabídek pro účastníky Kaufland Card prostřednictvím mobilní aplikace Kaufland (dále jen „aplikace“), zobrazí se mu personalizované reklamní nabídky v příslušné části mobilní aplikace Kaufland v sekci Kaufland Card.

Uživatelé, kteří vlastní fyzickou kartu Kaufland Card, budou získávat informace o svých personalizovaných reklamních nabídkách prostřednictvím komunikačního kanálu, s jehož používáním vyjádřili souhlas nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní na webu kaufland.cz nebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland.

 

7. Uplatnění výhod Kaufland Card u partnerů

Podmínky pro získání výhod u partnerů:

1.          Registrace ve věrnostním programu Kaufland Card

2.          Nainstalovaná aplikace Kaufland v mobilním telefonu, ve které je Uživatel přihlášen do svého Kaufland Card účtu

 

Postup:

V příslušném akčním týdnu obdrží Uživatel do aplikace kupóny s tajnými kódy na výhody u partnerů platné v daném období. Každý z těchto tajných kódů Uživatele opravňuje k jednorázovému čerpání nabízené výhody u daného partnera. Doba platnosti kódu je specifikována u každé nabídky zvlášť. V každém týdnu může Uživatel obdržet až několik tajných kódů. Partner si vyhrazuje právo, že slevy z jednotlivých tajných kódů nelze v rámci jednoho nákupu kombinovat/kumulovat. Při nákupu u partnera se Uživatel prokáže příslušným tajným kódem z aplikace. Konkrétní výhody u jednotlivých partnerů a způsoby jejich uplatnění jsou uvedeny vždy v příslušném kupónu v aplikaci Kaufland. Uživatel se zavazuje neposkytnout tajné kódy třetí osobě, a to bezúplatně ani za úplatu.

Každý z partnerů má právo evidovat využité kódy a čísla Kaufland Card spolu s termínem jejich využití. Jejich seznam pravidelně (měsíčně) odevzdává společnosti Kaufland k dalšímu zpracování.

Společnost Kaufland Česká republika v.o.s. není konečným dodavatelem zboží ani poskytovatelem služeb, které Uživatel čerpá na základě kupónů u smluvních partnerů. Zároveň není účastníkem smluvních vztahů mezi partnerem a Uživatelem a nenese odpovědnost za plnění povinností partnera vůči Uživateli.

Obecné informace o partnerech Kaufland Card jsou k dispozici na webové stránce https://www.kauflandcard.cz/partneri.

8. Stav bodů a postup při zapomenutí hesla

Stav bodů:

Uživatel po přihlášení uvidí v uživatelském rozhraní na webu nebo na terminálu na filiálce stav svých bodů, své osobní údaje a také své kupóny.

Heslo:

Uživatel má dvě možnosti řešení, pokud zapomněl své heslo, a to požádání o zaslání jednorázového hesla anebo nastavení hesla nového. V obou případech se jedná o stejný postup, který se liší v tom, že u jednorázového hesla Uživatel obdrží pokaždé jiné heslo, se kterým se přihlásí jen jednou, ale jakmile se jednou odhlásí, tak si musí nechat zaslat kód, nebo si u zapomenutého hesla nastaví toto heslo nastálo. Po zaslání jednorázového kódu musí uběhnout minimálně 2 minuty, než může být pro daný účet vygenerován další kód.

Postup:

a.      SMS:

1)     Uživatel obdrží 6místný kód SMSkou. Tento kód je pouze jednorázově platný. Při dalším přihlášení s jednorázovým heslem bude zaslán nový kód SMSkou.

2)     Uživatel zadá nový kód a otevře se mu nové okénko. Zde Uživatel vloží nové osobní heslo. Při dalším přihlášení může použít nové heslo (zapomenuté heslo nastálo, jednorázové heslo pouze jednou).

b.     E-Mail:

         Jednorázové heslo:

1)     Uživatel obdrží 6místný kód emailem. Tento kód je pouze jednorázově platný.

2)     Uživatel zadá nový kód a otevře se mu nové okénko. Zde Uživatel vloží nové osobní heslo. Při dalším přihlášení s jednorázovým heslem bude zaslán nový kód emailem.

Zapomenuté heslo:

1)     Uživatel obdrží email s odkazem, kde si může zvolit nové heslo. V dalším kroku bude změna potvrzena, tedy že heslo bylo aktualizováno. Uživatel může na tabletu anebo na uživatelském rozhraní na webu kaufland.cz zadat své nové heslo a pokračovat.

9. Online marketplace

Jako Uživatel věrnostního programu Kaufland Card můžete nakupovat také na online marketplace na webu www.kaufland.cz. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, na online marketplace je možné nakupovat i bez předchozí registrace ve věrnostním programu Kaufland Card.

Prostřednictvím služby Kaufland Card může Uživatel na online marketplace využívat i výhody ve formě personalizovaných nabídek (zejména kupónů). Tyto personalizované nabídky pak platí pouze pro online marketplace dostupným na webu www.kaufland.cz – ne v prodejnách Kaufland.

Pokud má Uživatel zájem využít tyto personalizované nabídky, je potřeba, aby nejprve udělil svůj výslovný souhlas s analýzou své nákupní historie na online marketplace. Personalizované nabídky budou následně Uživateli k dispozici v mobilní aplikaci Kaufland nebo po přihlášení na webu kaufland.cz v sekci online marketplace. Mohou mu být zaslány také e-mailem, a to za předpokladu, že Uživatel předtím udělil souhlas se zasíláním obchodních sdělení e-mailem.

Podoba, doba platnosti i parametry jednotlivých personalizovaných nabídek, jako i pravidla jejich použití, se mohou lišit a jsou vždy podrobně popsány v rámci popisu konkrétní nabídky. Personalizované nabídky mohou mít různou podobu – např. sleva na určitý výrobek, sleva na skupinu výrobků, sleva na celý nákup apod.

Personalizované nabídky mohou být zasílány různě často, případně nemusí být zasílány vůbec, a to mimo jiné v závislosti na profilu Uživatele, jeho nákupech nebo na právě probíhajících marketingových kampaní Kauflandu (např. uvedení nového výrobku na trh, všeobecné marketingové kampaně apod.).

Pokud není uvedeno jinak, může Uživatel kupón použít pouze jednou. V rámci jedné objednávky je zároveň možno uplatnit pouze jeden kupón. Kupóny není možné kombinovat s jinými kupóny, resp. jinými slevami a nabídkami.

Kupóny se nevztahují na tabákové výrobky, dětskou výživu, dárkové poukázky, tiskoviny, vratné zálohy, služby a předměty ze zprostředkovatelských transakcí (např. předplacené telefonní nebo iTunes karty).

Pro uplatnění kupónu na online marketplace je potřeba, aby byl zákazník přihlášen ve svém Kaufland Card profilu v Aplikaci nebo na webu Kaufland.cz. Vybraný kupón si aktivuje a při zadávání objednávky zaškrtne možnost použít Kaufland Card při nákupu.

Přejít na předchozí verzi dokumentu.


PODMÍNKY PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI KAUFLAND

Vážení zákazníci, v souvislosti s rozšiřováním a zlepšováním našich služeb jsme pro Vás s účinností od 9. 4. 2024 aktualizovali "Podmínky pro Věrnostní program společnosti Kaufland a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card“. Jejich znění platné do 8. 4. 2024 najdete na odkazu níže.

V případě, že nebudete souhlasit s novým zněním Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland a Zásad ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card, můžete se z Věrnostního programu Kaufland Card odhlásit prostřednictvím svého osobního účtu v aplikaci Kaufland anebo na internetových stránkách www.kaufland.cz.

Popřípadě můžete o smazání Vašeho osobního profilu požádat také e-mailem na adresu kontakt@kaufland.cz. Smazáním osobního profilu nebudete moci nadále využívat plný rozsah funkcí, které vám aplikace nabízí.

Pokud tak neučiníte do 8. 4. 2024, máme za to, že nové podmínky a zásady akceptujete.

1.     Oblast platnosti a vztah k jiným úpravám 

Tyto Podmínky stanoví podmínky pro využívání Věrnostního programu prostřednictvím karty Kauflandu „Kaufland Card“ a dalších karet evidovaných na účtu Kaufland Card v celkovém počtu maximálně 5 kusů (dále jen „Věrnostní program Kaufland Card“ anebo „Služba Kaufland Card “). Služba Kaufland Card je provozována společnostmi Kaufland Česká republika v.o.s. a Kaufland Marketplace GmbH / dříve pod názvem Kaufland e-commerce GmbH (dále jen „společnost Kaufland“ nebo „my“), přičemž do poskytování Věrnostního programu Kaufland Card jsou zapojeny i jiné společnosti náležející do skupiny Kaufland (společně dále jen „společnost Kaufland“) nebo smluvní partneři Kaufland. Věrnostní program je určen spotřebitelům, kteří jsou držiteli digitální karty Kaufland Card anebo fyzické Karty Kaufland Card anebo fyzické Karty Kaufland Card, která bude dle těchto Podmínek sloučena s digitální kartou Kaufland Card (dále jen „Uživatel(é)“ nebo „Vy“) a kteří mají zájem získat účastí na Věrnostním programu zvláštní výhody a chtějí od společnosti Kaufland získávat personalizované informace o nabídkách a akcích společnosti Kaufland, které co nejvíce odpovídají jejich zájmům. Cílem Věrnostního programu je poskytnout spotřebiteli výhody tohoto Programu a informace související s přímým marketingem. Výhody Věrnostního programu jsou poskytovány za níže uvedených Podmínek.

Uživatelé Kaufland Card se za účelem nákupu na online marketplace (na webové stránce Kaufland.cz – online marketplace) mohou přihlásit stejnými přihlašovacími údaji, které použili při registraci do věrnostního programu Kaufland Card (tj. e-mailová adresa / telefonní číslo a heslo) a mohou tak získat výhodnější možnosti nakupování i na tomto online marketplace.

Aby byly vyloučeny jakékoli pochybnosti, na online marketplace může nakupovat každá fyzická i právnická osoba, a to i bez předchozí registrace ve věrnostním programu Kaufland Card. Pro tento účel se však musí zaregistrovat na webové stránce Kaufland.cz v sekci online marketplace.

Výhradním poskytovatelem služeb online marketplace je německá společnost Kaufland Marketplace GmbH (dříve pod názvem Kaufland e-commerce GmbH). Nakupování na online marketplace i zásady zpracování s ním souvisejících osobních údajů se řídí samostatnými podmínkami, které jsou k dispozici zde:

[https://www.kaufland.cz/i/legal/tc-customers/~26LEVy9TssxpgS0maITojQ/]


2. Podmínky účasti 

Účastníkem Věrnostního programu Kaufland Card“ (dále rovněž jen „Uživatel(é)“) se může stát kdokoliv. Souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem tohoto je nutný vždy, když nezletilý Uživatel, mladší 15 let, dává souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů a využíváním personalizovaných informací.

Věrnostní program Kaufland Card je možné využívat pouze k soukromým účelům. Komerční využití je vyloučeno.


3. Registrace a účet 

Aby Uživatel mohl využívat naši Službu Kaufland Card, musí si založit online účet prostřednictvím mobilní aplikace Kaufland: letáky, akce, kupóny (dále jen „Kaufland Aplikace“), vytvořit si v mobilní Kaufland Aplikaci virtuální kartu Kaufland Card a tuto prostřednictvím Kaufland Aplikace zaregistrovat a propojit s online účtem anebo získat fyzickou kartu Kaufland Card a zaregistrovat se elektronicky prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách společnosti Kaufland (www.kaufland.cz) nebo prostřednictvím tabletu na Informacích našeho obchodního domu. Účastník, který provede registraci může, na základě jeho žádosti, obdržet Kaufland Card kartu a k ní další 4 karty, které jsou registrovány na Účastníka, který za jejich použití nese odpovědnost. Vzhledem k tomu, že Službu Kaufland Card poskytujeme dobrovolně a bezúplatně, jsme oprávněni založení účtu v jednotlivém případě i bez uvedení důvodu odepřít.

E-mailová adresa a Vaše mobilní telefonní číslo, které jako Uživatel uvedete, nesmí být přiřazeno k žádnému jinému účtu. Pokud Uživatel uvede při registraci e-mailovou adresu, mobilní telefonní číslo nebo jiné kontaktní údaje, které mu nenáleží, zejména dočasnou anonymní e-mailovou adresu, jedná se o porušení pravidel Věrnostního programu Kaufland Card. Umožnit jiné osobě přístup k účtu Uživatele, mimo uživatelů přiřazených karet v počtu maximálně 4 kusy k účtu Uživatele, je zakázáno. Uživatel je povinen bezpečně uchovávat své přístupové údaje. Je zakázáno umožnit jiným osobám přístup k účtu Uživatele, z tohoto jsou vyloučeni uživatelé, kterým dá Uživatel přiřazené karty k užití.

Jakákoli interakce se společností Kaufland prostřednictvím účtu Uživatele je přičitatelná Uživateli. To platí i tehdy, pokud třetí osoby jednají prostřednictvím účtu Uživatele v případě, že získaly přístup k účtu Uživatele Pokud má Uživatel indicie o tom, že je jeho účet neoprávněně užíván třetími osobami, je povinen nás o tom bez zbytečného odkladu informovat a změnit své přístupové údaje. Uživatel se může do Věrnostního programu Kaufland Card přihlásit prostřednictvím Kaufland Aplikace, která je disponibilní s různými mobilními platformami / provozními (operačními) systémy. Jako člen Věrnostního programu Kaufland Card bude mít Uživatel prostřednictvím Kaufland Aplikace k dispozici řadu služeb a nabídek týkajících se společnosti Kaufland.

Při registraci bude Uživateli automaticky přiřazeno zákaznické číslo.

4. Předmět plnění 

Účast na Věrnostním programu Kaufland Card je zdarma. 

Prostřednictvím Služby Kaufland Card získá Uživatel přístup k řadě rozmanitých služeb „šitých“ Uživateli přímo na míru. Tyto služby zahrnují mimo jiné nabídky uzpůsobené speciálně dle potřeb a nákupního chování Uživatele, nabídky na účast na výherních soutěžích a na slevových a zvláštních akcích poskytovaných mimo jiné prostřednictvím Kaufland Card partnerů a na online marketplace. Těmito nabídkami budeme usilovat o to, abychom výrobky a službami, které společnost Kaufland nabízí, a dále také upozorněním na slevové akce, zvláštní cenové výhody, výrobky, služby a další nabídky od partnerů zakotvených v Podmínkách pro využívání personalizovaných nabídek pro účastníky věrnostního programu Kaufland Card, uspokojili záliby a zájmy Uživatele.

Mimo to má Uživatel možnost na vybraných prodejnách Kaufland využít také službu Kaufland K Scan na svém mobilním zařízení, čímž získá komfortnější a rychlejší způsob úhrady svého nákupu. Bližší informace ke službě K Scan naleznete v bodě 6 těchto podmínek a v Podmínkách používání služby Kaufland K Scan.
Pro registraci Uživatele v Kaufland Aplikaci a za účelem vedení zákaznického účtu jsou zapotřebí tyto osobní údaje o Uživateli: oslovení/pohlaví, titul (nepovinný údaj), jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo domu, okres/obvod, PSČ, obec), oblíbenou prodejnu Kaufland, datum narození, e-mailovou adresu a/nebo, mobilní telefonní číslo. Registrací uděluje Uživatel souhlas s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a s těmito Podmínkami pro Věrnostní program společnosti Kaufland a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

Přihlašovací údaje Uživatele jsou shromažďovány a používány pro účely přihlášení. Aby se Uživatel nemusel při každé návštěvě do Kaufland Aplikace nově přihlašovat, jsou jeho přihlašovací údaje uloženy v šifrované podobě přímo v Kaufland Aplikaci, a to do doby, než se Uživatel ze svého účtu odhlásí.

Abychom Vám mohli poskytnout výhody plynoucí z vlastnictví Kaufland Card a současně Vám mohli nabídnout co možná nejlépe individualizované nabídky, musíme Vás blíže poznat. V této souvislosti nejprve zjistíme, jaké výrobky, akce a služby by pro Vás mohly být zajímavé a relevantní. Díky tomu Vás budeme moci např. upozornit na slevové akce Vašich oblíbených výrobků, můžeme Vám nabídnout zvláštní cenové výhody a cíleně Vás informovat v rámci jednotlivých sortimentních akcí o atraktivních nabídkách. Z tohoto důvodu shromažďujeme, zpracováváme a používáme řadu osobních údajů týkajících se Vašeho nákupního chování. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card.

Uživatel se u pokladny identifikuje aktivně předložením své digitální nebo fyzické karty Kaufland Card, uplatněním personalizovaného kupónu nebo využitím funkce kupónu v aplikaci Kaufland. Pro čerpání výhod plynoucích z členství v Kaufland Card na online marketplace musí být Uživatel přihlášen stejnými přihlašovacími údaji, které použil pro registraci do věrnostního programu Kaufland Card (tj. e-mailová adresa / telefonní číslo a heslo).

Za každý nákup v kterékoliv prodejně Kaufland a na online marketplace v hodnotě nejméně 100,- Kč, při jehož placení předloží Uživatel digitální nebo fyzickou kartu Kaufland Card budou Uživateli na Kaufland Card připsány věrnostní body tak, že za každých celých 100 Kč hodnoty nákupu (bez nákladů na dopravu) bude připsán Uživateli 1 věrnostní bod, a to z každé karty patřící k účtu Uživatele. Hodnota nákupu dle předchozí věty, za kterou bude Uživateli připsán 1 věrnostní bod, může být ze strany Kauflandu na určitou dobu či pro určité speciální akce snížena. V takovém případě bude Uživatel o tomto snížení včas informován. Věrnostní body získané za nákupy na online marketplace jsou po dobu 30 dní od nákupu zablokovány a nelze je používat. Pokud zákazník v této době zakoupené zboží vrátí, body se opět odečtou. Pokud si zákazník zboží ponechá, body se po 30 dnech odblokují a lze je standardně používat. Kaufland je dále oprávněn hodnotu věrnostního bodu, anebo hodnotu nákupu, za který věrnostní body náleží, jednostranně měnit, a to jak na určitou dobu, tak i trvale. O těchto změnách bude Uživatel včas informován.

Uživatel bude moci získat další věrnostní body nad rámec uvedený v předchozím odstavci jako odměnu za určité nákupní chování nebo jako cenu v soutěžích vyhlášených Kauflandem, pokud toto bude stanoveno v podmínkách konkrétní soutěže.  

Věrnostní body bude Uživatel sbírat průběžně, v námi určených termínech bude možné, aby si Uživatel věrnostní body vyměnil za slevové kupóny (a to buď v Kaufland aplikaci nebo  ve svém Uživatelském rozhraní na internetových stránkách kaufland.cz anebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland) nebo je využil v rámci jiných aktivit společnosti Kaufland, které společnost Kaufland uveřejní na internetových stránkách společnosti Kaufland v sekci věnované Kaufland Card a/nebo v Kaufland aplikaci.

Platnost věrnostních bodů je omezena na 6 měsíců ode dne jejich připsání na Kaufland Card. Věrnostní body, u kterých propadla doba platnosti, budou vymazány z Kaufland Card vždy k 01.03., 01.06., 01.09. a 1.12. daného roku, a to v tom z těchto termínů, který bezprostředně následuje po propadnutí doby platnosti věrnostních bodů, které se budou vymazávat. Prvním termínem vymazání bodů bylo 01.06.2021. Propadlé body nebude moci Uživatel již využít. Platnost bodů nasbíraných za nákupy na online marketplace se začíná počítat až po uplynutí 30denní lhůty, po kterou jsou body blokovány a Uživatel s nimi nemůže disponovat.

Věrnostní body nebudou Uživateli připisovány za nákup tabákových výrobků, cigaret, alkoholu a počáteční kojenecké výživy.

Registrací ve Věrnostním programu Kaufland Card a užíváním karty Kaufland Card vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s účastí v soutěžích pořádaných Kauflandem v rámci Věrnostního programu Kaufland Card.  Kaufland je oprávněn pořádat soutěže pro Uživatele Kaufland Card tím, že výherci soutěží budou losováni z Uživatelů Kaufland Card, kteří v předem oznámeném časovém období se registrují k soutěži, nakoupí zboží v Kauflandu a při nákupu předloží kartu Kaufland Card. Výhry budou specifikovány a oznámeny společně s oznámením časového období pro nákup zboží v rámci soutěže Kauflandu. Bližší informace a podmínky jednotlivých soutěží budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti Kaufland v sekci věnované soutěžím (https://www.kaufland.cz/kauflandcard/soutez.html) a/nebo přímo v Aplikaci Kaufland (na webových stránkách www.kaufland.cz) či jiných komunikačních kanálech. Uživatel registrací v soutěžním formuláři na internetových stránkách společnosti Kaufland, nákupem u společnosti Kaufland a předložením Kaufland Card při nákupu výslovně souhlasí se svým zařazením a účastí ve shora uvedených soutěžích.

5. Všeobecné požadavky na používání Služby prostřednictvím digitální Kaufland Card

Podmínkou pro vstup Uživatele do Věrnostního programu Kaufland Card je oprávněné používání platného mobilního telefonního čísla Uživatele, chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS a možnost internetové připojení na tomto telefonu.

Aby mohl Uživatel používat Aplikaci Kauflandu pro Věrnostní program Kaufland Card, musí si stáhnout software z obchodu App Store anebo Google Play. Pro různé typy mobilních telefonů jsou k dispozici specifické verze softwaru. V případě některých typů mobilních telefonů nemusí být z technických důvodů k dispozici vhodný software. Neexistuje-li pro příslušný mobilní telefon Uživatele vhodná verze softwaru, nemůže tento Uživatel služby Kaufland Card využívat.

Instalace softwaru a využívání Služeb Kaufland Card vyžaduje pravidelný přenos dat z mobilního telefonu Uživatele. Rozsah a četnost přenosu dat závisí na druhu a rozsahu používání Služeb Kaufland Card. Náklady na připojení vznikající v souvislosti s přenosem dat hradí Uživatel. Jejich výše se řídí smlouvou uzavřenou mezi Uživatelem a příslušným poskytovatelem datových, resp. mobilních služeb (operátorem). 

Náklady na zřízení internetového připojení Uživatele a jeho zachování nejsou součástí Služeb Kaufland Card. Tyto náklady vycházejí ze smluvního vztahu Uživatele a poskytovatele jeho internetového připojení. 
Používání Služby Kaufland Card dále vyžaduje v souvislosti se skenováním QR kódů dostatečné nabití baterie mobilního telefonu a dostatečný jas displeje pro účely provedení úhrady v rámci platebního systému Check-out. 
Uživatel se zavazuje, že si nainstaluje updaty nabízené společností Kaufland. Uživatel bude při používání softwaru nezbytného pro užití Kaufland Card Aplikace přiměřeným způsobem informován o jednotlivých updatech.

6. Mobilní skenovací funkce K Scan

Zřídíte-li si online účet prostřednictvím Kaufland Aplikace, můžete využít mobilní samoobslužnou skenovací funkci (Mobile Self Scanning), která Vám umožňuje, abyste si zboží mohli během svého nákupu sami naskenovat. Tento postup nahrazuje skenování Vašich nákupů na pokladně. Během nákupu musíte naskenovat kód GTIN (globální číslo obchodních položek) jednotlivých výrobků za pomoci kamery Vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. Naskenované zboží se Vám zobrazuje v nákupním seznamu. Rozhodnete-li se, že určitý výrobek nechcete, můžete jej z Vašeho nákupního košíku/seznamu snadno odstranit. Pro ukončení nákupu bude vygenerován QR kód obsahující tyto informace: číslo zákazníka a ID transakce. U pokladny je tento QR kód naskenován tak, aby bylo následně možné zakončit platbu obvyklým způsobem. Tato funkce jistě přispěje ke zlepšení Vašeho pocitu z nakupování, neboť samoobslužná skenovací funkce výrazně usnadňuje platební proces a již nebudete muset pokládat jednotlivé výrobky na pokladní pás.

Abychom zamezili určitému nebezpečí zneužití této služby, používáme jako bezpečnostní opatření tzv. trustlevel. Jedná se o algoritmus, jenž přikazuje provedení namátkové kontroly či úplné naskenování obsahu nákupního košíku pokladním personálem. V této souvislosti tak může v určitých případech dojít k tomu, že i přes použití mobilního samoobslužného skenování bude nutné provést následně duplicitní naskenování zboží pokladním personálem v případě, že pokladní systém zobrazí pokladnímu personálu příslušnou výzvu k provedení duplicitního kontrolního naskenování. Trustlevel je ukládán bez shromažďování osobních údajů.

V zájmu technické realizace procesu skenování je zpracováván údaj o IP adrese Vašeho koncového zařízení. Bližší informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem Kaufland Card.

7. Vaše povinnosti 

Uživatel musí zadat při registraci do Kaufland Aplikace správné údaje a aktualizovat svůj profil; je povinen uchovávat v tajnosti své heslo, to se nevztahuje na přístup k přidruženým kartám, jak výše uvedeno a v případě zneužití hesla anebo podezření z pokusu o jeho zneužití, heslo změnit.
Uživatel je povinen používat Službu Kaufland Card v souladu s platným použitelným právem České republiky.

8. Odpovědnost 

Neneseme odpovědnost v případě, že Kaufland Aplikace nefunguje či funguje s omezením, nebo není-li k dispozici připojení WLAN nebo je-li k dispozici pouze s omezením, nebo nefunguje-li skenovací zařízení na pokladně řádně a nejsou-li nabídky disponibilní.

I přes pečlivé plánování může v důsledku nepředvídatelného nárůstu poptávky dojít k tomu, že některé nabízené výrobky budou již během prvního dne nabídky vyprodány.

9. Výpověď, výmaz 

Uživatel je oprávněn kdykoli bez udání důvodu ukončit svou účast ve Věrnostním programu Kaufland Card prostřednictvím funkce v Kaufland Aplikaci „Smazat uživatelský účet“. Smazáním účtu přichází Uživatel mimo jiné o všechny digitální účtenky (příp. digitální výpisy účtenek) ke svým nákupům s Kaufland Card (na kamenných prodejnách i na online marketplace), které si předtím neuložil do svého telefonu skrze aplikaci Kaufland. Společnost Kaufland je oprávněna rovněž ukončit členství Uživatele ve Věrnostním programu Kaufland Card a to v případě závažného důvodu bez dodržení jakékoliv lhůty, v ostatních případech pak ve lhůtě 10 dnů poté, co bude Uživateli členství ve Věrnostním programu Kaufland Card oznámeno.

Pokud Uživatel nepoužije ani jednu z karet přiřazených ke svému Kaufland Card účtu při nákupu na prodejně nebo online marketplace po dobu delší než 24 měsíců, bude upozorněn, že jeho účet bude smazán. Toto upozornění mu bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou uvedl ve svém Kaufland Card účtu.

Automatickému smazání účtu lze zabránit tak, že Uživatel ve lhůtě 28 dní od zaslání e-mailového upozornění použije svou Kaufland Card při nákupu na kamenné prodejně Kaufland nebo na online marketplace Kaufland.cz. Proces smazání je možné zastavit také kontaktováním zákaznické podpory Kaufland. Zákaznickou podporu musí Uživatel kontaktovat z e-mailové schránky (na adresu kontakt@kaufland.cz) nebo telefonního čísla, které uvedl ve svém Kaufland Card účtu (na číslo +420 800 165 894). Jinak žádosti nemůže být vyhověno.

10. Změny Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland

Aktuální znění těchto Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland si může Uživatel kdykoli stáhnout na https://www.kaufland.cz/ochrana-osobnich-udaju/podminky-pouziti-vernostni-program-kaufland-card.html.

Kaufland je oprávněn tyto podmínky kdykoliv jednostranně měnit, pokud změny svědčí oprávněným zájmům Kauflandu, zejména jsou-li změny provedeny v zájmu zlepšení poskytovaných služeb s přihlédnutím k oprávněným zájmům Uživatelů.

Změní-li společnost Kaufland Podmínky pro Věrnostní program společnosti Kaufland, budou Uživatelé o této skutečnosti informováni prostřednictvím webu kaufland.cz, akčního letáku Kaufland anebo prostřednictvím Kaufland Aplikace. Kaufland současně poskytne Uživatelům nové znění Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland. Pokud Uživatel s novým zněním Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland nesouhlasí, je na něm, aby se odhlásil ze svého účtu v Kaufland Aplikaci, a to nejpozději do 4 týdnů ode dne, kdy byly nové podmínky zveřejněny. Pokud tak Uživatel neučiní, má se za to, že nové Podmínky pro Věrnostní program společnosti Kaufland akceptuje. V případě, že Uživatel uskuteční nákup v Kauflandu za použití Kaufland Card anebo uplatní slevový kupón, který získal v Kaufland Aplikaci, má se za to, že vyjadřuje svůj souhlas s aktuálním zněním Podmínek pro Věrnostní program společnosti Kaufland, bez ohledu na to, kdy nákup uskutečnil.

 

11. Sloučení účtů a přiřazení fyzických karet k digitální kartě Kaufland Card

Pokud se držitel fyzické karty rozhodne získat digitální kartu Kaufland Card, musí se přihlásit ke svému uživatelskému účtu pomocí aplikace Kaufland, a to zadáním svých přístupových údajů. Jeho fyzická karta bude potom automaticky sloučena s jeho nově vytvořeným online účtem.

Pokud tak učiní, může se při nákupu prokazovat jak digitální, tak fyzickou Kaufland Card s tím, že aktuální výhody budou zaznamenány na online účtu v Kaufland Aplikaci.

Cílem sloučení účtů je to, aby mohl Uživatel v plném rozsahu využívat výhody svého členství.

Při sloučení fyzické karty s online účtem v Kaufland aplikaci dojde k přenosu těchto údajů: pohlaví, příjmení, jméno, adresa, číslo mobilního telefonu, údaje o transakcích (např. údaje o pokladních dokladech, způsobu platby – hotovostní či bezhotovostní) a příp. prohlášení o udělení souhlasu metodou opt-in. Proto, aby mohly být převedeny uvedené osobní údaje, musí Uživatel nejprve dokončit přihlášení ověřením své totožnosti prostřednictvím čísla svého mobilního telefonu/e-mailové adresy, které uvedl při registraci fyzické karty Kaufland Card. Na toto číslo/e-mailovou adresu mu bude zaslána potvrzovací zpráva. Potvrzením bude stávající zákaznický účet sloučen s novým online účtem Uživatele. Uživatel si bude moci následně upravit údaje ve svém online účtu.

K jednomu online účtu může být přiřazeno maximálně 5 fyzických karet Kaufland Card. Uživatel si po sloučení fyzické karty s online účtem v Kaufland aplikaci může k digitálnímu účtu přiřadit až 4 další fyzické karty. Tyto karty ovšem nesmí být před přiřazením registrovány. Pokud je k online účtu přiřazeno více karet Kaufland Card, sbírá Uživatel věrnostní body prostřednictvím všech sloučených karet Kaufland Card. Veškeré kupóny, které budou nabízeny prostřednictvím online účtu, může však Uživatel uplatnit pouze jednou, vícekrát jen v případě, že to Kaufland pro jeden kupón umožní a výslovně to u nabídky kupónu uvede, a to bez ohledu na to, zda je s online účtem sloučena jedna nebo více karet Kaufland Card.

Právní základ pro zpracování osobních údajů při vytváření a správě členství Uživatelů ve Věrnostním programu Kaufland Card je blíže specifikován v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem „Kaufland Card“ dle čl. 13 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)“.

Přejít na předchozí verzi dokumentu.


Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kaufland v souvislosti s Věrnostním programem „Kaufland Card“ dle čl. 13 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Zákaznický program společnosti Kaufland realizovaný prostřednictvím věrnostní karty „Kaufland Card“ je vlastní Věrnostní program společnosti Kaufland, do něhož se můžete přihlásit, abyste mohli využívat nejrůznější výhody, které tento program nabízí. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů Vám mají poskytnout podrobné a transparentní informace o zpracování a použití Vašich osobních údajů v souvislosti s účastí na Věrnostním programu společnosti Kaufland „Kaufland Card“. Registrací a účastí v programu vzniká smlouva mezi Uživatelem a společnostmi ze skupiny Kaufland (konkrétně Kaufland Česká republika v.o.s. a Kaufland Marketplace GmbH / dříve pod názvem Kaufland e-commerce GmbH) spočívající v poskytování individuálních nabídek s přihlédnutím k potřebám Uživatele. Pro používání internetových stránek www.kaufland.cz platí po doplnění zásady ochrany osobních údajů uvedené na těchto internetových stránkách. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely splnění výše zmíněné smlouvy. Díky věrnostní kartě Kaufland Card Vám můžeme nabízet individuální servis. Tento servis zahrnuje mimo jiné nabídky sestavené se zvláštním přihlédnutím k Vašim potřebám a přáním, nabídky na účast na výherních soutěžích, sbírání věrnostních bodů a specifické slevové a další zvláštní akce, včetně akcí u smluvních partnerů pořádaných dle Podmínek pro využívání personalizovaných nabídek pro účastníky věrnostního programu Kaufland. Věříme, že tento Věrnostní program tvoří další přidanou hodnotu, kterou Vám rádi poskytneme.

Uživatelé Kaufland Card se za účelem nákupu na online marketplace (na webové stránce Kaufland.cz – online marketplace) mohou přihlásit stejnými přihlašovacími údaji, které použili při registraci do věrnostního programu Kaufland Card (tj. e-mailová adresa / telefonní číslo a heslo) a mohou tak získat výhodnější možnosti nakupování i na tomto online marketplace.

Aby byly vyloučeny jakékoli pochybnosti, na online marketplace může nakupovat každá fyzická i právnická osoba, a to i bez předchozí registrace ve věrnostním programu Kaufland Card. Pro tento účel se však musí zaregistrovat na webové stránce Kaufland.cz v sekci online marketplace.

Výhradním poskytovatelem služeb online marketplace je německá společnost Kaufland Marketplace GmbH (dříve pod názvem Kaufland e-commerce GmbH). Nakupování na online marketplace i zásady zpracování s ním souvisejících osobních údajů se řídí samostatnými podmínkami, které jsou k dispozici zde:

[https://www.kaufland.cz/i/legal/tc-customers/~26LEVy9TssxpgS0maITojQ/]

V zákaznickém účtu Kaufland Card jsou dostupné všechny údaje patřící k profilu Uživatele. To se vztahuje jednak na údaje, týkající se účasti Uživatele na věrnostním programu Kaufland Card, ale také např. na všechny údaje, týkající se jeho případných nákupů uskutečněných na online marketplace. Tyto údaje jsou však od sebe v našich systémech odděleny tak, že společnost Kaufland Česká republika v.o.s. může, jako provozovatel věrnostního programu Kaufland Card, vidět údaje Uživatelů vztahující se k jejich účasti na tomto programu a společnost Kaufland Marketplace GmbH (dříve pod názvem Kaufland e-commerce GmbH), jako provozovatel online marketplace, může vidět údaje Uživatelů vztahující se k jejich aktivitě na online marketplace. Přihlášením do věrnostního programu „Kaufland Card“ současně  berete na vědomí, že Vaše osobní data mohou být za podmínek a v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu sdílena se společnostmi skupiny Kaufland v EU.

1. Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) 

V souvislosti s věrnostním programem Kaufland Card jsou správci osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. a Kaufland Marketplace GmbH (dříve pod názvem Kaufland e-Commerce GmbH).

Kaufland Česká republika v.o.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161 

Bělohorská 203 

169 00 Praha 6 

Telefon: +420 800 165 894 

E-mail: kontakt@kaufland.cz 

 

Kaufland Marketplace GmbH (dříve pod názvem Kaufland e-commerce GmbH)

Stiftsbergstraße 1

741 72 Neckarsulm

Německo 

E-Mail: kundenmanagement@kaufland.de

 

Pro zjednodušení budou obě výše uvedené společnosti v dalším textu souhrnně označovány jako „Kaufland“, pokud nebude nutné je navzájem odlišit v kontextu konkrétního odstavce.

 

2. Proces registrace 

Účast ve Věrnostním programu společnosti Kaufland prostřednictvím „Kaufland Card“ vyžaduje jednorázovou registraci. Bližší podmínky účasti ve Věrnostním programu, včetně podmínek pro účast nezletilých Uživatelů jsou uvedeny v čl. 2 dokumentu „Podmínky pro Věrnostní program společnosti Kaufland“.

Účast je možná dvojí formou. Buď si můžete stáhnout Kaufland Aplikaci označenou Kaufland: letáky, akce, kupóny (dále „Kaufland Aplikace“) a projít registračním procesem, přičemž v takovém případě používáte digitální kartu Kaufland Card prostřednictvím mobilní aplikace Kaufland. Ve druhém případě se můžete registrovat elektronicky prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách Kauflandu v sekci Kaufland Card (www.kaufland.cz) či prostřednictvím tabletu na Informacích jakéhokoliv obchodního domu Kaufland / jakékoliv prodejny Kaufland, kde Vám bude také vydána fyzická karta. 

2.1 Účast na základě fyzické karty  

Chcete-li používat fyzickou kartu, obdržíte ji na Informacích Vašeho obchodního domu Kaufland / Vaší prodejny Kaufland. Vaše registrace bude v tomto případě provedena prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách Kaufland nebo na Informacích jakéhokoliv obchodního domu Kaufland. Naši pracovníci Vám s registrací rádi pomohou. 

2.2 Účast na základě digitální karty prostřednictvím Kaufland Aplikace 

Alternativně můžete používat rovněž digitální věrnostní kartu Kaufland Card, a to pomocí Kaufland Aplikace. Pro tento účel si musíte stáhnout Kaufland Aplikaci a zaregistrovat se v rámci této aplikace v sekci Kaufland Card. 

2.3 Zřízení zákaznického účtu Kaufland

Bez ohledu na to, jakou z obou možností registrace využijete, je postup, jenž poté následuje, stejný. V rámci registrace Vám bude založen zákaznický online účet Kaufland (dále jen „zákaznický účet“) a Vaše osoba bude uložena jako Uživatel věrnostní karty Kaufland Card.

3. Druh (povaha) osobních údajů 

V rámci registrace ukládáme coby povinné údaje o pohlaví/oslovení, Vaše jméno a příjmení, titul (pokud ho uvedete), Vaše datum narození (k identifikačním účelům a pro účely ověření oprávnění k účasti na programu), heslo, které si osobně zvolíte (pro přihlášení na internetových stránkách Věrnostního programu Kaufland Card a při vstupu do Kaufland Aplikace do sekce Kaufland Card), Vaši adresu (ulice, číslo domu, okres/obvod, PSČ, obec a země, a to pro účely identifikace, pro účely zasílání výher, udělíte-li souhlas dle bodu 7 těchto zásad, pak i pro účely zasílání reklamy a speciálních nabídek) a Vaši e-mailovou adresu a/ nebo Vaše mobilní telefonní číslo (pro účely zasílání e-mailů/SMS týkajících se stavu Věrnostního programu a pro účely autentifikace e-mailové adresy, resp. mobilního telefonního čísla prostřednictvím metody double opt-in a potvrzení registrace).  

Při používání zákaznického účtu shromažďujeme údaje o prodejně Kaufland, ve které nakupujete a o Vašich nákupech, tj.  pobočka kde je nákup realizován, složení Vašeho nákupního košíku, produkty, které jste u nás zakoupili a v jakém množství a za jakou cenu, datum a čas Vašeho nákupu a způsob platby za Váš nákup (tj. hotovostní či bezhotovostní), informace o daních, body za nákup, ušetřeno s Kaufland Card, zašifrované číslo Kaufland Card, včetně údajů o Vašich nákupech na online marketplace, pokud nám tyto údaje poskytne jeho provozovatel, a to v souladu s podmínkami online marketplace, nebo pokud se při nákupu na online marketplace rozhodnete zadat údaje, týkající se Vaší účasti na věrnostním programu Kaufland Card. Kromě toho shromažďujeme při používání digitálního nákupního lístku údaje o druhu a rozsahu produktů, které jste v příslušném lístku uložili, údaj o okamžiku použití, o prohlédnutých a aktivovaných kupónech, o historii samostatného skenování, o Vašich preferencích v souvislosti s prohlížením nabídky a o Vámi zvolené oblíbené prodejně Kaufland. Použití digitální karty Kaufland Card nám umožní provést analýzu Vašich aktivit týkajících se využití personalizovaných kupónů a v aplikaci Kaufland App můžeme zobrazit individualizované informace a personalizované kupóny založené na takto vygenerovaných datech. 

Kromě toho shromažďujeme informace o používané verzi provozního systému a o značce příslušného zařízení.  

Informace o zpracování osobních údajů v případě použití funkce K Scan naleznete v bodě 10 těchto zásad. 

Přejete-li si provést mobilní platbu Vaší kartou Kaufland Card a zaregistrujete-li se za tímto účelem v rámci služby Kaufland Pay, budou zpracovány tyto osobní údaje: ověřovací prvek: PIN kód, otisk prstu nebo systém rozpoznání obličeje (Face-ID), číslo karty Kaufland Card, token poskytovatele platebních služeb Ixopay, token poskytovatele platebních služeb Adyen N.V., údaje o transakci (včetně ID transakce, země, prodejny / obchodního domu, čísla pokladny, data, částky, měny, časového pásma), validační kód, informace o kreditní kartě: ukládají se pouze poslední čtyři číslice čísla kreditní karty a typ kreditní karty. Bližší informace k mobilní platbě kartou Kaufland Card/funkci Kaufland Pay naleznete v bodě 11 těchto zásad. 

 

3.1. Geokódování adresy bydliště pro účely generování agregovaných geoinformačních dat  

Vaši adresu bydliště bude společnost Kaufland zpracovávat a používat v pseudonymizované podobě pro účely vytvoření souhrnných geoinformačních údajů, a to vedle již shora uvedených specifikovaných účelů (vyhledání prodejny, která je pro Vás relevantní). 

Společnost Kaufland používá postup geolokalizace, při kterém se mimo jiné na území České republiky "rozprostře" síť s určitými čtverci. Každý čtverec této sítě má určitou velikost (např. 100 x 100 m, 500 x 500 m) v závislosti na hustotě osídlení příslušného regionu a tomuto čtverci je přiřazeno jedinečné číslo. Na základě Vaší pseudonymizované adresy bydliště (ulice, PSČ, obec a v rozsahu čísel domů o nejméně 10 číslech domů pseudonymizovaných segmentů čísel domů) se po registraci karty Kaufland Card jednorázově stanoví číslo daného geolokalizačního segmentu a přiřadí se k Vašemu účtu karty Kaufland Card, ve kterém se tato ulice a segment čísla domu nachází ("geokódování"). Pomocí tohoto shlukování může nyní společnost Kaufland shromažďovat informace o zákaznících a přiřazovat je k různým čtvercům geolokalizační sítě, aby získala podrobnější informace např. o svých prodejních oblastech, o úspěšnosti reklamních opatření, o výši obratu a vlivu některých vnějších faktorů (např. otevření prodejen jinými účastníky trhu, následky atmosférických jevů) na své zákazníky a jejich nákupní chování.  Za tímto účelem se například agreguje celkový obrat všech zákazníků vlastnících Kaufland Card žijících v příslušném geolokalizačním čtverci, přičemž je vždy zajištěno, že v geolokalizačním čtverci žije alespoň sedm účastníků vlastnících Kaufland Card tak, aby byla zaručena anonymita agregovaných výsledků. Čtverce této geolokalizační sítě s méně, než sedmi zákazníky vlastnícími Kaufland Card se individuálně nevyhodnocují. Přiřazovat konkrétní zákazníky a jejich transakční a profilové údaje je přitom vyhrazeno pouze oddělení odpovědnému za bonusový program Kaufland Card. Ostatní oddělení společnosti Kaufland nemají k osobním údajům vycházejícím z příslušného profilu přístup. Pro výše uvedené účely obdrží   pouze souhrnné anonymní údaje o shlucích jednotlivých čtverců geolokalizační sítě bez možnosti přiřazení k jednotlivým účastníkům věrnostního programu. 

Účelem tohoto zpracování osobních údajů je zlepšit analýzu faktorů specifických pro danou lokalitu, které mají vliv na obchodní úspěch společnosti Kaufland jako společnosti orientované na zákazníka, a vytvořit souhrnná anonymizovaná hodnocení potřebná pro tento účel. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá z jejího zájmu na zlepšení průzkumu trhu za současného dodržení požadavků na ochranu osobních údajů v souvislosti s jejich pseudonymizací a anonymizací.

3.2. Volitelné: Uložení „digitálních interakčních dat“ v účtu Kaufland Card (je nutný souhlas Účastníka

Pokud jste obecně souhlasili s používáním sledovacích souborů cookie na našich webových stránkách a/nebo v aplikaci Kaufland a dáte nám kromě toho svůj výslovný souhlas, budeme shromažďovat vaše uživatelské údaje („data o digitální interakci“) na různých kanálech Kauflandu (např. v aplikaci Kauflandu, na webové stránce Kauflandu včetně online marketplace na www.kaufland.cz nebo v zákaznickém terminálu). Tyto přidáme k vašemu účtu Kaufland Card, abychom mohli používat a vyhodnocovat tato data o digitální interakci spolu s historií nákupů a dalšími profilovými údaji k vytváření personalizovaných kuponů a informací pro zákazníky, abychom pro vás mohli vytvářet ještě lepší osobní kupony a programové zprávy, které jsou přizpůsobeny vašim předpokládaným zájmům a potřebám. 

Tento souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat nebo změnit s účinností do budoucna prostřednictvím odpovídajícího nastavení ve vašem účtu Kaufland Card, aniž by to ovlivnilo váš zákaznický účet Kaufland nebo vaši další účast ve zvýhodněném programu Kaufland Card. Účelem zpracování dat je také vytváření individuálních slevových kuponů a programových informací podle vašich předpokládaných preferencí na základě vaší historie nákupů, vašich kmenových dat (např. pohlaví a věku) a navíc „dat o digitální interakci“. 

Právním základem pro shromažďování vašich „dat o digitální interakci“ a pro jejich dodatečné ukládání na vaši Kaufland Card je váš souhlas, v případě Účastníka mladšího 15 let souhlas jeho zákonného zástupce, v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR.  

4. Účel zpracování osobních údajů  

Účelem zpracování osobních údajů v rámci účasti na Věrnostním programu společnosti Kaufland „Kaufland Card“ je vytvoření vazby se zákazníky formou sbírání digitálních věrnostních bodů, dále péče o Uživatele formou personalizovaných informací o nabídkách a akcích, neustálé zlepšování funkcionality a zajištění bezproblémového využívání věrnostní karty „Kaufland Card“.  

Abychom Vám mohli poskytnout výhody plynoucí z vlastnictví Kaufland Card a současně Vám mohli nabídnout co možná nejlépe individualizované nabídky, rádi bychom Vás blíže poznali. V této souvislosti nejprve zjistíme, jaké výrobky, akce a služby by pro Vás mohly být zajímavé a relevantní. Díky tomu Vás budeme moci např. upozornit na slevové akce Vašich oblíbených výrobků, můžeme Vám nabídnout zvláštní cenové výhody a cíleně Vás informovat v rámci jednotlivých sortimentních akcí o atraktivních nabídkách. Z tohoto důvodu shromažďujeme, zpracováváme a používáme řadu osobních údajů týkajících se Vašeho nákupního chování.  

Námi shromážděné osobní údaje mohou napomoci vyvodit závěry ohledně Vašich preferencí v oblasti výrobků. Patří k nim údaje uvedené v bodě 3. 

Ovšem i jiné shora uvedené údaje mohou napovědět o Vašich potenciálních produktových zájmech. Pro tyto účely zjišťujeme možnou souvislost mezi konkrétním osobním údajem či více osobními údaji a produktovými zájmy. Pro stanovení této souvislosti využíváme matematicko-statistické metody. Za tímto účelem jsou Vaše osobní údaje porovnávány s údaji jiných zákazníků. Na základě tohoto srovnání pak můžeme odvodit, jaké další výrobky a akce, o které projevili zájem jiní zákazníci se srovnatelnými zájmy, by mohly být zajímavé i pro Vás.  

V případě, že Uživatel udělí vedle prohlášení o účasti na Věrnostním programu volitelně i souhlas se zasíláním reklamních sdělení / reklamy (viz bod 7), je dalším účelem zpracování osobních údajů informování Uživatele o zvláštních nabídkách a komunikace související s Věrnostním programem Kaufland Card jako např. e-mailové zprávy v souvislosti s blahopřáním k narozeninám a informační e-maily uzpůsobené individuálnímu spotřebitelskému chování Uživatele zasílané prostřednictvím e-mailu, formou SMS a/nebo prostřednictvím krátkých oznámení (push zprávy InApp), popř. prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.  

V rámci mobilní aplikace Kaufland můžete využít službu mobilního samoobslužného skenování, která Vám umožňuje, abyste si zboží mohli během svého nákupu sami naskenovat. Tento postup nahrazuje skenování Vašich nákupů na pokladně. Abychom zamezili určitému nebezpečí zneužití této služby, používáme jako bezpečnostní opatření tzv. trustlevel. Jedná se o algoritmus, jenž přikazuje provedení namátkové kontroly či úplné naskenování obsahu nákupního košíku pokladním personálem. Trustlevel je ukládán bez shromažďování osobních údajů. V zájmu technické realizace procesu skenování je však zpracováván údaj o IP adrese Vašeho koncového zařízení.  

5. Právní základ zpracování osobních údajů  

V případě základního členství ve Věrnostním programu Kaufland Card je právním základem pro zpracování dat čl. 6 odst. 1 b) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo čl. 6 odst. 1 f) GDPR, neboť máme převažující oprávněný zájem na tom, abychom mohli naše nabídky co možná nejlépe upravovat dle Vašich individuálních produktových zájmů.  

Vyjádří-li Uživatel, nebo jeho zákonný zástupce u Uživatele mladšího 15 let, kromě toho souhlas se zasíláním reklamních sdělení / reklam, jedná se o specifický souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), jenž tvoří právní základ zpracování osobních údajů.

6. Rozsah základní účasti  

Věrnostní slevy: Členové programu získají slevy z cen nejrůznějších akčních výrobků či skupin zboží nebo například slevové kupóny. 

Elektronické věrnostní akce: Uživatelé mohou díky věrnostní kartě „Kaufland Card“ sbírat elektronické věrnostní body. Pro sbírání věrnostních bodů musí Uživatel naskenovat při každé transakci v prodejně Kaufland (placení) QR kód své digitální věrnostní karty Kaufland Card anebo fyzické karty Kaufland Card. Při nákupu na online marketplace musí být zákazník přihlášen do svého Kaufland Card účtu na stránce www.kaufland.cz a u objednávky mít vybranou možnost, že chce, aby byla tato Kaufland Card pro tuto objednávku použita. Nasbírané věrnostní body budou Uživateli následně elektronicky připsány na jeho Kaufland Card účet.

Body nasbírané za nákupy v prodejnách jsou Uživateli na jeho Kaufland Card účet připsány do 24 hodin po zaplacení nákupu. Věrnostní body získané za nákupy na online marketplace jsou po dobu 30 dní od nákupu zablokovány a nelze je používat. Pokud zákazník v této době zakoupené zboží vrátí, body se opět odečtou. Pokud si zákazník zboží ponechá, body se po 30 dnech od dokončení objednávky odblokují a lze je standardně používat prostřednictvím věrnostní karty Kaufland Card. Uživatelé mohou sbírat věrnostní body napříč jednotlivými akcemi, tj. body nepropadají uplynutím období stanoveného pro příslušnou akci sbírání věrnostních bodů, ale lze je uplatnit i v rámci budoucích akcí, a to až do uplynutí 6 měsíců od jejich připsání na Kaufland Card (viz. bod 4 Podmínek použití). Platnost bodů nasbíraných za nákupy na online marketplace se začíná počítat až po uplynutí 30denní lhůty, po kterou jsou body blokovány, a Uživatel s nimi nemůže disponovat. Rozhodnutí o tom, kdy, jak často a pro jaké období je možné sbírat věrnostní body napříč jednotlivým akcemi je výhradně na Kauflandu. 

V rámci základní účasti dále individuálně vyhodnocujeme osobní nákupní chování Uživatele blíže popsané v bodě 4.

7. Souhlas s reklamou a rozšířené výhody programu  

Předem bychom chtěli upozornit, že účast na Věrnostním programu Kaufland Card je možná zásadně bez jakékoli formy přivolení k reklamě. Pokud nám Uživatel, nebo jeho zákonný zástupce u Uživatele mladšího 15 let, udělí souhlas se zasíláním reklamních sdělení / reklamy, získá více informací a nabídek o produktech a službách skupiny Kaufland, které odpovídají jeho nákupním a spotřebitelským zvyklostem.  

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním reklamních sdělení/reklamy, vyjadřujete tím souhlas s tím, že Vám smíme na základě vytvořeného uživatelského profilu zasílat individuální nabídky, aktuální informace o Kauflandu a prodejnách Kaufland a informace o výhodách plynoucích ze členství ve Věrnostním programu Kaufland Card (např. kupóny zohledňující Vaše spotřebitelské potřeby a přání), a to přímou marketingovou cestou jako např. e-mailem, formou SMS a/nebo ve formě krátkých oznámení (push zprávy InApp), popř. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zohledňujících Vaše spotřebitelské chování a Vaše předpokládané zájmy odvozené z tohoto chování. Kromě toho současně vyjadřujete souhlas s tím, že Vás smíme e-mailem informovat o modernizaci prodejny, kterou jste si zvolili jako Vaši oblíbenou prodejnu, dále že Vám smíme zvolenou přímou marketingovou cestou poblahopřát k narozeninám a že smíme propojit Váš zákaznický profil či profil abonenta newsletterů s údaji z Věrnostního programu Kaufland Card a informovat Vás o novinkách ve společnosti Kaufland. Tento souhlas můžete e-mailem či příslušným nastavením v aplikaci Kaufland Aplikace s účinky do budoucna kdykoli odvolat. Přímý marketing prováděný na základě souhlasu bude v tomto případě neprodleně zastaven, aniž by přitom došlo k automatickému výmazu či ukončení Vašeho zákaznického účtu u společnosti Kaufland.

8. Příjemci / kategorie příjemců  

Sdělování údajů třetím osobám stojícím mimo skupinu Kaufland s výjimkou dále uvedených případů vylučujeme. Výjimečně jsou údaje zpracovávány z našeho pověření příslušnými zpracovateli. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme, provádíme jejich audit a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).  

V případě použití mobilní skenovací funkce shromažďuje a zpracovává údaj o IP adrese Vašeho zařízení na svých serverech v zájmu umožnění skenování námi pověřená společnost Digimarc Corporation, (USA, Oregon). Údaj o IP adrese je ukládán v síťových protokolech podléhajících periodickému, plánovanému výmazu. Poskytovatel služby je smluvně zavázán v souladu s čl. 28 GDPR a na základě tzv. standardních smluvních doložek pro zpracování osobních údajů mimo EU, přijatých v souladu s GDPR. 

Kromě toho může být nezbytné, abychom výňatky z Vašich dotazů sdělovali smluvním partnerům (např. dodavatelům v případě specifických dotazů týkajících se jednotlivých výrobků) v souvislosti se zpracováním Vaší žádosti. V těchto případech je však příslušný dotaz nejprve anonymizován tak, aby třetí osoby nemohly na základě takového dotazu vytvořit vazbu k Vaší osobě. Pokud bude v konkrétním případě nezbytné sdělit Vaše osobní informace, budeme Vás o této skutečnosti předem informovat a vyžádáme si Váš souhlas. 

 

9. Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení: 

Osobní údaje jsou mazány nebo anonymizovány, jakmile již nejsou potřebné pro účely uvedené v tomto dokumentu, pro které jsou zpracovávány. Kmenová data Uživatele (např. pohlaví a věk) jsou uchovávána zpravidla po dobu účasti ve věrnostním programu Kaufland Card za účelem plnění smlouvy o poskytování individuálních nabídek mezi Uživatelem a Kauflandem. Transakční data Uživatele jsou po 36 měsících mazána a nejsou dále používána pro analýzu jeho nákupního chování.

Máte možnost své členství v programu kdykoli ukončit, a tím iniciovat výmaz, resp. anonymizaci údajů, které byly v rámci zákaznického programu společnosti Kaufland týkajícího se věrnostní karty Kaufland Card uloženy, a jejichž další archivace není nezbytná pro dosažení některého z účelů zpracování uvedených v tomto dokumentu (např. pro plnění zákonných archivačních povinností).

Odhlásit z programu se lze prostřednictvím Kaufland Aplikace. Uživatel fyzické karty Kaufland Card se může odhlásit z programu na internetových stránkách Kauflandu www.kaufland.cz nebo na terminálech umístěných v obchodních domech Kaufland. Všechny osobní údaje budou v takovém případě nevratně vymazány, resp. anonymizovány.

Pokud Uživatel nepoužije ani jednu z karet přiřazených ke svému Kaufland Card účtu při nákupu na prodejně nebo online marketplace po dobu delší než 24 měsíců, bude upozorněn, že jeho účet bude smazán. Toto upozornění mu bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou uvedl ve svém Kaufland Card účtu.

Automatickému smazání účtu lze zabránit tak, že Uživatel ve lhůtě 28 dní od zaslání e-mailového upozornění použije svou Kaufland Card při nákupu na kamenné prodejně Kaufland nebo na online marketplace Kaufland.cz. Proces smazání je možné zastavit také kontaktováním zákaznické podpory Kaufland. Zákaznickou podporu musí Uživatel kontaktovat z e-mailové schránky (na adresu kontakt@kaufland.cz) nebo telefonního čísla, které uvedl ve svém Kaufland Card účtu (na číslo +420 800 165 894). Jinak žádosti nemůže být vyhověno.

10. Používání funkce K-Scan 

a. Účel zpracování osobních údajů / právní základ 

(1) Použití funkce K-Scan 

Za účelem zpřístupnění funkce K-Scan účastníkům věrnostního programu Kaufland Card budou při použití funkce samoobslužného skenování "K-Scan" prostřednictvím mobilních skenovacích zařízení v prodejnách společnosti Kaufland nebo v aplikaci Kaufland v souladu s podmínkami účasti zpracovávány následující osobní údaje: 

  • číslo fyzické, příp. digitální karty Kaufland Card
  • zakoupené zboží
  • ID transakce

Zboží zakoupené prostřednictvím funkce K-Scan je uloženo ve Vašem věrnostním účtu Kaufland Card a je vyhodnocováno v souladu s podmínkami účasti a ustanoveními o ochraně osobních údajů v rámci věrnostního programu Kaufland Card.  Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta první písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (Provedení smlouvy o věrnostních slevách tvořící základ věrnostního programu Kaufland Card). 

(2) Stanovení úrovně důvěryhodnosti (trustlevel) 

Abychom zabránili určitému riziku zneužití, používáme jako bezpečnostní opatření tzv. úroveň důvěryhodnosti (trustlevel). Jedná se o algoritmus, který nařídí náhodnou kontrolu nebo kompletní skenování nákupního košíku pracovníkem pokladny. Může se tedy stát, že i přes již provedené vlastní samoobslužné skenování je nutné opakovat proces skenování zakoupeného zboží na pokladně pokladním personálem, pokud to pokladní systém pokladně signalizuje. Samotná úroveň důvěryhodnosti (trustlevel) je spojena s číslem Vašeho zákaznického účtu v rámci věrnostního programu Kaufland Card.  

Bude-li při namátkových kontrolách zjištěno chování v souvislosti se skenováním zboží, které je relevantní z hlediska trestního práva, může být za účelem zjištění konkrétní osobní vazby porovnáno příslušné zákaznické číslo s údaji souvisejícího zákaznického účtu v rámci věrnostního programu Kaufland Card. Společnost Kaufland si vyhrazuje právo podniknout další právní kroky.   

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 f) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem vyplývá ze snahy poskytovat zákazníkům funkci skenování zajišťující optimální platební proces a zabránit, resp. moci zpětně vysledovat případy zneužití této služby. 

(3) Technická podpora  

Abychom Vám mohli pomoci v případě výskytu technických problémů v souvislosti se službou K-Scan, může být v zájmu sledování skenovacího procesu nebo chování/postupu při skenování případně použito zákaznické číslo Vašeho zákaznického účtu věrnostního programu Kaufland Card.  

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 f) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem vyplývá ze snahy nabízet našim zákazníkům příslušnou podporu při používání funkce K-Scan. 

(4) Vyhodnocení  

Abychom zjistili, jak naši zákazníci přijímají službu a funkci K-Scan, a abychom mohli plánovat optimalizaci a strukturování nabídky K-Scan, je prováděno nepersonalizované statistické vyhodnocení chování při skenování, zejména kolik zákazníků věrnostního programu Kaufland Card využívá nabídku mobilního samoobslužného skeneru. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem společnosti Kaufland dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem vyplývá ze zájmu společnosti Kaufland na optimalizaci nabídky K-Scan.  

b. Příjemci / kategorie příjemců: 

S výjimkou v tomto dokumentu uvedených případů vylučujeme předání údajů třetím stranám mimo skupinu Kaufland. Výjimečně jsou osobní údaje zpracovávány naším jménem z pověření zpracovateli. Zpracovatelé jsou vždy pečlivě vybíráni. Zpracovatele rovněž auditujeme a smluvně zavazujeme v souladu s čl. 28 GDPR. 

c. Doba uložení / kritéria stanovení doby uložení:  

Údaje o úrovni důvěryhodnosti (trustlevel) spojené s Vaším účtem v rámci věrnostního programu Kaufland Card a údaje o zboží zakoupeném pomocí funkce K-Scan budou smazány při smazání Vašeho zákaznického účtu věrnostního programu Kaufland Card. Je-li Vaše zákaznické číslo používáno pro účely technické podpory, bude vymazáno do 90 dnů od vyřízení žádosti.

11. Mobilní platba (Mobile Payment) / použití funkce Kaufland Pay 

Chcete-li využívat možnost mobilní platby (Mobile Payment), musíte se zaregistrovat v aplikaci Kaufland. V rámci procesu registrace musíte zadat Vámi zvolený PIN kód pro ověření. Kromě toho můžete do Vašeho smartphonu uložit biometrické údaje, otisk prstu nebo identifikaci obličeje, které slouží k ověření. Na základě čísla Vaší karty Kaufland Card bude pro Vás následně vytvořen platební profil. Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), protože je nezbytné pro používání platební funkce Kaufland Pay, a tedy pro plnění uživatelského vztahu. Pokud dobrovolně zadáte biometrické údaje jako zvláštní kategorie osobních údajů pro autentizaci, je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu dle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. Tyto údaje nejsou uloženy v aplikaci Kaufland ani na serverech společnosti Kaufland, ale výhradně lokálně ve Vašem koncovém zařízení. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna, například přechodem na používání PIN kódu v aplikaci. 

Při registraci budete přesměrováni na webovou stránku společnosti IXOPAY GmbH, kde musíte zadat údaje o své kreditní kartě. Údaje o Vaší platební kartě jsou pak pomocí individuálního tokenu propojeny s Vaším platebním profilem v rámci služby Kaufland Pay. Z bezpečnostních důvodů ukládáme pouze poslední čtyři číslice čísla Vaší kreditní karty, abychom Vám je mohli zobrazit v aplikaci Kaufland. Poskytnutí Vašich údajů je nezbytné pro využívání platební funkce Kaufland Pay, a tedy pro plnění uživatelského vztahu. V případě neposkytnutí těchto údajů Vám bohužel nejsme schopni nabídnout platební funkci Kaufland Pay. 

Za účelem dokončení procesu registrace je žádost o registraci předána externímu poskytovateli platebních služeb Adyen N.V. (Adyen) a Vaší bance, která vydala příslušnou kartu. Společnost Adyen a Vaše banka jsou podle právních předpisů o ochraně osobních údajů odpovědné za další zpracování údajů, např. v rámci postupu zabezpečení plateb cestou 3D Secure, pro posouzení bonity nebo v rámci řízení rizik. Více informací o ochraně osobních údajů v této souvislosti získáte ve své bance nebo u společnosti Adyen na internetových stránkách: https://www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy.  

V rámci platebního procesu je v aplikaci Kaufland vygenerován QR kód, který se naskenuje u pokladny. Poté předáme Vaše transakční údaje společnosti Adyen, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, aby mohla společnost Adyen zajistit provedení platby u Vaší banky. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro splnění smlouvy. Společnost Adyen je odpovědná za další zpracování plateb dle právních předpisů pro ochranu osobních údajů. Vaše banka může případně vyžadovat další ověření (strong customer authentification (SCA), silné ověření klienta). Příslušné pokyny naleznete v aplikaci Kaufland. Dle právních předpisů za tento postup zodpovídá Vaše banka. 

Údaje o transakci jsou po platební transakci uloženy jako údaje relevantní pro vyúčtování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to po dobu trvání příslušné zákonné archivační doby. V dalším budou Vaše údaje uloženy po dobu Vaší účasti v programu Kaufland Card nebo do deaktivace platební funkce Kaufland Pay.  

Kromě toho nás při realizaci a technické implementaci funkce Kaufland Pay podporují poskytovatelé IT služeb ze skupiny Schwarz. Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a jsou vázáni našimi pokyny. 

12. Šifrování  

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom zajistili co možná nejkomplexnější ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem. Vedle zajištění provozního prostředí používáme šifrování. Vámi uvedené informace jsou přenášeny v zašifrované podobě prostřednictvím protokolu SSL (secure socket layer) a jsou autenticky ověřovány tak, aby se předešlo zneužití osobních údajů třetími osobami. Šifrování poznáte na internetových stránkách tak, že na stavovém řádku Vašeho prohlížeče je symbol zámku vyobrazen v uzamčené podobě a řádek adresy začíná „https....“.

13. Vaše práva subjektu údajů  

V souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) máte vy, nebo Váš zákonný zástupce /po doložení této skutečnosti/, právo na základě příslušné žádosti bezúplatně získat informaci o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě uloženy u společnosti Kaufland.   

Kromě toho máte v případě splnění zákonem stanovených podmínek právo na opravu nepřesných/nesprávných údajů (čl. 16 GDPR), na výmaz (čl. 17 GDPR) a na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) Vašich osobních údajů.   

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), náleží Vám, nebo Vašemu zákonnému zástupci, dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vyjádříte-li svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, nebudou Vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávány. To neplatí, pokud správce osobních údajů prokáže, že jsou dány kogentní důvody hodné ochrany hovořící pro oprávněné další zpracování takových osobních údajů, kdy tyto důvody převažují nad zájmem subjektu údajů ohledně uplatnění práva vznesení námitky proti zpracování dotčených osobních údajů. 

V případě, že jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.  

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů. 

Ve shora uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obracejte písemně či e-mailem na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů.  

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem je pro Vás Úřad pro ochranu osobních údajů, uoou.gov.cz.  

14. Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: 

V případě Kaufland Česká republika v.o.s.:

E-mail: oou@kaufland.cz 

Poštovní adresa: 

Právo & Compliance 

Bělohorská 203, 169 00 Praha  

V případě Kaufland Marketplace GmbH (dříve pod názvem Kaufland e-commerce GmbH)

E-mail: kundenmanagement@kaufland.de

Poštovní adresa: 

Kaufland Marketplace GmbH

Stiftsbergstraße 1

741 72 NeckarsulmNěmecko


Vážení zákazníci, původní znění dokumentů najdete po kliknutí na tlačítko níže.